Tal og fakta

Fakta og tal om CALM og LISA projekterne

De to store forskningsprojekter undersøger, hvad henholdsvis træning og ekstra proteinindtag betyder for ældres opbygning af muskler – og på længere sigt for deres livskvalitet.

Om LISA (Lev Aktivt – Sund Aldring) projektet

Projektet løber over i alt ti år og gennemføres af Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital i samarbejde med andre forskningsafdelinger. Det er finansieret af Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

I alt ca. 450 personer mellem 62 og 70 år, som rekrutteres bl.a. gennem lokalaviser.

Deltagerne bliver inddelt i tre forskellige undergrupper: En, der får tilbudt hård styrketræning med instruktør på et fitnesscenter. En anden gruppe, der træner mere moderat både hjemme og på hold. Og endelig en kontrolgruppe, der ikke får træning, men i stedet får tilbud om forskellige former for foredrag og andre aktiviteter som skak m.v.

Deltagerne skal gennemgå en række basis-tests før og efter træningsperioden, som varer 12 måneder. De bliver bl.a. undersøgt med skanninger af kropssammensætning (fedt-, knogle-, og muskelmasse) samt lårmusklen og hjernen, blodprøver, måling af fysisk aktivitetsniveau med accelerometer, styrketests og fysiske funktionstests.

 

Om CALM projektet (Counter-acting Age related Loss of Muscle Mass)

Projektet løber over 18 måneder og gennemføres i et samarbejde mellem en række forskellige fakulteter på Københavns Universitet, nemlig: Humaniora, sundhedsvidenskab, mikrobiologi og sensorik på naturvidenskab. Den sundhedsvidenskabelige del af projektet har til huse på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. Projektet kombinerer viden og metoder fra både kliniske forsøg, etnologiske hverdagslivsstudier, mikrobiologi, sensorik, sociologi og historie med et innovationsprojekt, der munder ud i anbefalinger, livsstilskoncepter og produktudvikling.

Ca. 250 ældre skal være med i projektet, som består af 12 måneders træning m.v. efterfulgt af en opfølgning efter yderligere 6 måneder. I CALM projektet er der udover træning også fokus på de ældres indtag af protein. De ældre er delt op i fem grupper, der alle får et dagligt supplement til kosten. En gruppe får protein af høj kvalitet, en anden gruppe får en protein af en dårligere kvalitet og den sidste gruppe får samme mængde ekstra energi som de to øvrige, men i form af kulhydrater.  Hertil kommer to træningsgrupper, som også får et dagligt supplement med højkvalitets-protein. Læs mere om projektet her:  http://calm.ku.dk/om/.

Tilbage til temaforside