TEMA Apopleksi
Ifølge Christine Krarup (t.h.) viser hendes studie, at den undersøgelse og behandling, apopleksi patienterne modtager, er meget sikker.

Trombolysebehandling eller ej?

Ny forskning viser, at lægerne er ret sikre i deres beslutninger – også når det skal gå stærkt.

Når en patient bliver indlagt akut med apopleksi, dvs. tegn på en blodprop eller blødning i hjernen, er tiden kostbar. I løbet af meget kort tid skal en læge vurdere, om der her er tale om en patient, som vil have gavn af trombolyse, dvs. en behandling, der opløser en blodprop i hjernen ved at sprøjte medicin direkte ind i en blodåre. Trombolysen skal nemlig gives inden for 4,5 time, hvis den skal have den optimale virkning – og for hvert minut, der går, mister patienten hjerneceller.

Hurtig vurdering – og beslutning

Det er meget vigtigt at tage den rigtige beslutning, for hvis patientens symptomer ikke skyldes en blodprop, men fx en svulst eller en hjerneblødning, kan det være livstruende at give trombolyse. Det gælder altså om at foretage en hurtig vurdering. Der er mange forhold, lægen skal tage stilling til i løbet af ganske kort tid – og ofte i en presset situation, hvor der kan komme flere patienter ind samtidig. Lægen har en række oplysninger at støtte sig til: En scanning af patientens hjerne bruges til at udelukke blødning eller andet, mens den kliniske undersøgelse sammen med oplysninger fra patienten selv eller pårørende kan give en indikation af, hvor blodproppen er lokaliseret i hjernen og afsløre, om der er tale om en patient med særlige risikofaktorer som diabetes eller forhøjet blodtryk. Men i sidste ende er det et kvalificeret skøn, dvs. lægen bruger sin erfaring og teoretiske viden.

Det gælder altså om at foretage en hurtig vurdering, og der er mange forhold, lægen skal tage stilling til i løbet af ganske kort tid

 

Undersøger lægernes vurdering

Et aktuelt ph.d.-forskningsprojekt udført af læge og apopleksiforsker ved Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, Christine Krarup Hansen, har undersøgt, hvordan lægerne tager beslutninger i denne vigtige situation – og hvor sikre, de føler sig.  I et randomiseret studie finansieret af Tryg-fonden undersøgte forskeren  alt 444 patienter, der i en periode på to år blev indlagt med symptomer på en akut opstået blodprop i hjernen. Den ene halvdel af patienterne blev undersøgt med en MR-scanning og den anden halvdel ved hjælp af en CT-scanning forud for eventuel trombolysebehandling.

Hun undersøgte dels, om der var forskel på den tid, der for de to patientgrupper gik mellem ankomst til hospitalet og behandling (den såkaldte Door-to-needle-tid). Dels undersøgte hun lægernes beslutning, om hvilke patienter, der skulle tilbydes trombolysebehandling. Forskeren stillede lægerne tre spørgsmål, som de skulle besvare på en skala fra 1-10, nemlig: Hvor meget bidrog scanningen? Hvor meget hjalp den lægelige undersøgelse og oplysninger fra patient eller pårørende.  – og hvor sikker var lægen på, om han/hun skulle tilbyde trombolysebehandling eller ej?

Også sikre under pres

Ifølge Christine Krarup viser studiet, at apopleksi-lægerne føler sig bemærkelsesværdigt sikre på de beslutninger, de træffer:

-Forskningen viser generelt, at lægernes beslutninger baserer sig på et samspil mellem lægen og patienten, og jeg havde forventet en større usikkerhed, siger forskeren, som også understreger, at travlhed ikke spiller ind på hvor sikre, lægerne føler sig på deres beslutning.

Lægerne følte sig overordnet set lidt mere sikre når deres beslutning vedrørte MR-scannede patienter, end når der var tale om de CT-scannede patienter. Forskellen var dog ikke stor. Og det samme gælder den tid, der gik fra patienten blev indlagt, til trombolysebehandlingen blev påbegyndt. De patienter, der blev undersøgt med MR-scanning, var i gennemsnit 8 minutter længere om at komme i behandling end patienter, der blev CT-scannet.

Bispebjerg Hospital er internationalt anerkendt for sin hurtige trombolysebehandling.  Ifølge Christine Krarup viser studiet, at den undersøgelse og behandling, apopleksi patienterne modtager, samtidig er meget sikker. Det bekræftes af en lav forekomst af komplikationer fx i form af blødninger efter trombolysebehandlingen. Med andre ord: Lægernes hurtige vurderinger og beslutninger holder.

Travlhed spiller ikke ind på hvor sikre, lægerne føler sig på deres beslutning

Tilbage til temaforside