TEMA Børn og medicin
Der er brug for meget mere viden om, hvordan medicin virker på overvægtige børn, viser Christina Gades forskning. Modelfoto.

Vi ved alt for lidt om, hvordan medicin virker på børn

Ny forskning peger på et stort behov for retningslinjer for medicin til overvægtige børn.

Hver dag får tusindvis af børn i Danmark ordineret medicin mod fx astma, depression eller søvnløshed uden at vi kender den helt rette dosis og risikoen for bivirkninger, da der mangler systematiske undersøgelser om medicins virkning på børn.  Udfordringen er særligt de såkaldt ’gamle’ lægemidler, som er udviklet før 2006, hvor der kom nye regler om afprøvning af medicin på børn. Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital arbejder på at fylde huller ud i vores viden om medicin til børn. Det sker bl.a. ved at undersøge medicinering af særligt sårbare grupper af børn, fx for tidligt fødte, der behandles på neonatalafdelinger og overvægtige børn.

 Overvægtige børn er særligt sårbare

Christina Gade undersøger i et ph.d. projekt, hvilke lægemidler, der især gives til overvægtige børn, hvordan lægerne doserer dem – og hvilke risici, der er ved det. I Danmark er ca. hvert tiende skolebarn overvægtigt. Overvægtige børn har en øget risiko for at udvikle kroniske tilstande som fx type 2 diabetes, smerter, astma og depression og tager derfor mere medicin end normalvægtige jævnaldrende. Der er desuden tale om en særlig sårbar gruppe, fordi overvægt ledsages af fysiologiske forandringer i kroppen, der bl.a. kan have betydning for, hvordan lægemidler nedbrydes.

I samarbejde med Enheden for overvægtige børn på Holbæk Sygehus har Christina Gade undersøgt lægemiddelforbruget hos 6.000 børn, hvoraf halvdelen er overvægtige. Desuden har hun gennemgået journalerne hos i alt 200 overvægtige børn. De foreløbige resultater viser, at de overvægtige børn får mere medicin end de normalvægtige, særligt medicin mod astma samt smertestillende medicin og psykofarmaka mod fx depression og ADHD.

Overvægtige børn har en øget risiko for at udvikle kroniske tilstande som fx type 2 diabetes, smerter, astma og depression og tager derfor mere medicin end normalvægtige

 

Dossering efter lægens skøn

Ifølge Christina Gade er det bekymrende, at mange af disse lægemidler ikke er undersøgt ved kliniske afprøvninger på overvægtige børn. Det betyder nemlig, at lægerne ikke har nogen retningslinjer at gå efter. Derfor risikerer de overvægtige børn at få medicin i forkerte doser og med risiko for underbehandling eller overdosering.

-Jeg fandt, at halvdelen af gangene blev medicinen ordineret ud fra barnets vægt, fx mg per kilogram kropsvægt. Det er vanskeligt, hvis du står med en 11-årig, der vejer 80 kilo – og altså har kropsvægt som en voksen, men hvor kroppen ikke er fuldt udviklet. Her kan vi se, at lægerne ordinerer meget forskelligt, fordi der mangler retningslinjer for, hvordan man skal doserer optimalt, påpeger Christina Gade.

Overvægt påvirker leveren

Ifølge Christina Gade er det en særlig udfordring for lægerne at dosere medicin til overvægtige børn, fordi overvægt medfører en ændring i kroppens vævssammensætning  i form af en større fedtprocent pr kilo kropsvægt og måske en ændret aktivitet i de enzymer i leveren, der nedbryder medicinen.

Et andet problem handler om lægemidler mod psykiske lidelser som fx ADHD, OCD og depression, som hver tiende af de svært overvægtige børn i undersøgelsen får. Mellem 25 og 50 % af disse lægemidler har vægtøgning som en registreret bivirkning.  Det vil sige, at børn, som i forvejen er overvægtige risikerer at tage mere på i vægt af medicinen, fortæller Christina Gade.

Alt i alt konkluderer hun, at der er brug for meget mere viden om, hvordan medicin virker på overvægtige børn – og en dialog på tværs, så man undgår, at børnene får forkert medicin eller uhensigtsmæssige bivirkninger.

Det er vanskeligt, hvis du står med en 11-årig, der vejer 80 kilo – og altså har kropsvægt som en voksen, men hvor kroppen ikke er fuldt udviklet

Tilbage til temaforside