TEMA Astma og KOL
Professor Vibeke Backer står i spidsen for Lungemedicinsk Forskningsenhed, hvorfra BREATHE-projektet ledes.

BREATHE kaster nyt lys over astma og KOL

Forskningsprojekt sigter mod at forbedre og målrette behandlingen af de to folkesygdomme.

Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital står i spidsen for et nyt, stort forskningsprojekt (BREATHE), som skal give lægerne ny viden om astma og KOL. Ifølge overlæge og professor Vibeke Backer, der både har udarbejdet idéen, protokol og ansøgningen til projektet, er det unikke ved BREATHE, at der er tale om forskning for og med den almindelige patient med KOL eller astma.  Det er nemlig et uselekteret studie, som inkluderer alle de KOL og astma patienter, der henvises til ambulatoriet.

-Det er vigtigt med ’real life’ studier af patienter, for de traditionelle videnskabelige studier omfatter kun ca. 5 % af patienterne. Derfor er der reelt en langt større diversitet blandt patienter med KOL og astma, end de videnskabelige studier viser – og det er netop dette brede billede, BREATHE er designet til at vise, understreger professoren. Samtidig fremhæver hun det gode samarbejde, forskerne har med Lungemedicinsk Afdeling. I et projekt af denne størrelse er det essentielt med et godt og professionelt teamwork – ikke kun i forskningsenheden.

Det er vigtigt med ’real life’ studier af patienter, for de traditionelle videnskabelige studier omfatter kun ca. 5 % af patienterne

 

Forskning tæt på praksis

Projektchef Thomas Veje Flintegaard lægger vægt på, at BREATHE projektet er såkaldt translationel forskning – altså forskning, der er nem at overføre til den kliniske virkelighed.

– Ved at tage udgangspunkt i de helt almindelige patienter kommer vi væk fra den begrænsning, der er ved den traditionelle lægemiddelforskning, nemlig at vi kun får viden om én ud af 20 patienter, siger han.

Målrettet behandling

Et vigtigt formål med BREATHE projektet er at opnå mere detaljeret viden om de forskellige undertyper af KOL og de inflammatoriske mekanismer, der ligger til grund for dem. Dette vil gøre det muligt i højere grad at målrette behandlingen til den enkelte patient. Til behandling af svær astma er nye biologiske lægemidler under udvikling, som er målrettet en helt bestemt undertype af sygdommen. Disse behandlinger er meget bekostelige, og derfor er det vigtigt, at de gives til de rette patienter.

Biobank

I forskningsprojektet indgår patienter fra både Danmark og Sverige. De patienter, der deltager i forskningsprojektet, får både målt lungefunktionen og får taget en række forskellige prøver i form af spyt, blod, urin og en vævsprøve fra lungerne. Dette biologiske materiale samles i en biobank, så det kan benyttes til at undersøge de inflammatoriske og cellulære faktorer, der har betydning for diagnose og behandling af patienterne. Derved bygger forskningsprojektet på et solidt samarbejde mellem laboratorieforskere og kliniske forskere.

All round viden

Samtidig fremhæver klinisk forskningslektor og overlæge Celeste Porsbjerg, som er ansvarlig for udførelsen af forskningsprojektet, at BREATHE er en all round undersøgelse, der ikke kun ser på de biologiske faktorer, men også inkluderer de sociale og sundsøkonomiske aspekter.

-Målet er at tegne et bredt billede af, hvilken betydning KOL og astma har for patienterne og samfundsmæssigt. Forhåbentlig kan vi fx med afsæt i forskningsprojektet udarbejde en top ti over de vigtigste problemstillinger, patienterne er udfordret af fx i form af følgesygdomme, økonomisk og social situation m.v., siger overlægen.

Forskerne håber, at forskningsprojektet både kan bruges som afsæt for at målrette og forbedre behandlingen af KOL og astma. Og at resultaterne på sigt kan hjælpe hospitalerne til en mere effektiv brug af ressourcerne.

Målet er at tegne et bredt billede af, hvilken betydning KOL og astma har for patienterne og samfundsmæssigt

Tilbage til temaforside