Tal og fakta

Om projektet, laboratoriet og elektrochok

Laboratoriet er verdens førende inden for neurostereologi, og har publiceret mere end 100 videnskabelige artikler inden for denne disciplin.

Om forskningsprojektet:

 • Der indgik 48 rotter i projektet, som blev opdelt i fire forskellige grupper, nemlig: Kontrol, stress, elektrochok og stress + elektrochok?
 • Rotternes elektrochok-behandling blev gennemført, så den ligner den, patienter får mest muligt. De fik tre elektrochok om ugen i tre uger.
 • Projektet er udført i samarbejde med Neuropsykiatrisk Laboratorium, Rigshospitalet.
 • Projektet er støttet af: Fonden for Neurologisk Forskning, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Fonden af 1870, Jascha Fonden, Torben og Alice Frimodts Fond, Velux Fonden og Brødrene Hartmanns Fond.

Om Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab

 • Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab (FSN), hører hjemme på Bispebjerg Hospital. Laboratoriet ledes af professor Bente Pakkenberg.
 • Laboratoriet udfører forskning baseret på undersøgelse af strukturelle forandringer i hjernen under normale tilstande og ved sygdom.
 • Laboratoriet har en særlig ekspertise i kvantitering (tælling af fx hjerneceller), der er baseret på stereologiske principper. I de senere år er der desuden belyst mulige årsager til sygdomme såsom demens, Parkinsons Ssygdom og ALS.
 • FSN er verdens førende inden for neurostereologi, og har publiceret mere end 100 videnskabelige artikler inden for denne disciplin.
 • Se mere her på Neurologisk Afdelings hjemmeside

Om elektrochok i Danmark

 • Op mod 2000 patienter får elektrochok hvert år i Danmark. Der gives 15-20.000 behandlinger om året.
 • ECT er en forkortelse af Electro Convulsive Treatment, “elektrisk udløst krampebehandling”. Behandlingen fremkalder et krampeanfald med svag elektrisk strøm.
 • ECT gives hovedsageligt til svært deprimerede patienter. Den virker langt hurtigere end medicin.
 • Normalt får en patient 8 – 12 behandlinger i alt, og der behandles tre gange om ugen. Nogle patienter skal dog have flere behandlinger.
 • Bivirkninger ved elektrochok kan være lette muskelsmerter, forbigående hukommelsesproblemer og i meget få tilfælde mere permanente hukommelsesproblemer.
Tilbage til temaforside