Artikel
Stereologi - her af hippocampus - gør det muligt ret præcist at tælle antallet af hjerneceller i forskellige områder af hjernen.

Hvordan virker elektrochok på hippocampus?

I hjernens hukommelsescenter, hippocampus, kan der dannes nye nerveceller, og behandling med elektrochok stimulerer denne proces.

Forskerne ved ikke præcis, hvad det er ved behandling med elektrochok, som lindrer de depressive symptomer. Men man ved at kemiske processer i hjernen ændres. En mulig forklaring er, at der frigives vigtige signalstoffer (neurotransmittere) som virker på hjernen og humøret. Disse påvirker igen stresshormonerne i kroppen, som er forhøjede ved depression.

Det har desuden vist sig, at der i hjernens hukommelsescenter, hippocampus, kan dannes nye nerveceller og at behandling med elektrochok stimulerer denne proces.

Tæller cellerne

Mikkel Vestergaard Olesens forskningsprojekt giver mere præcis viden om, hvor mange nye celler, der dannes i hjernen ved behandling med elektrochok. Ved hjælp af stereologiske teknikker er det muligt ret præcist at tælle antallet af hjerneceller i forskellige områder af hjernen. I forbindelse med elektrochok er det særligt hippocampus, der er interessant. I forsøget har forskerne derfor talt cellerne i den del af hippocampus hvor cellenydannelsen foregår..

Hippocampus er et område af hjernen, som sidder i den mediale tindingelap. Vi har to hippocampi, en i hver hjernehalvdel. Navnet kommer af den kurvede form, der kan ligne en søhest (på latin hippocampus). Hippocampus er en del af hjernens limbiske system og spiller en rolle i vores orienteringsevne og hukommelse.

Forklaringen kan være, at der frigives vigtige signalstoffer, som virker på hjernen og humøret

Tilbage til temaforside