Artikel
Susana Aznar og Christian S. Meyhoff i de nye rammer i hospitalets netop indviede Laboratorie- og Logistikbygning.

Forskning på tværs kommer patienterne til gode

Center for Translationel Forskning skal gøre det nemmere for forskere og klinikere fra forskellige afdelinger at udvikle ny viden – og på længere sigt nye behandlingsmetoder – sammen.

Der foregår allerede forskning på tværs – og håbet er, at der vil komme meget mere af det, når forskerne får en fælles platform i form af det nye center. Her er et par eksempler på forskningssamarbejder af den type, der kunne foregå inden for rammerne af CTF.

Ny viden: Tarmbetændelse og Parkinson hænger sammen

Gennem årene har molekylærbiolog Susana Aznar og hendes kolleger ved Forskningslaboratoriet for Stereologi og Neurovidenskab på Bispebjerg Hospital undersøgt hjernen fra mange afdøde patienter med Parkinsons Sygdom og relaterede lidelser. Sammen med sin forskerkollega observerede hun, at der ofte er tegn på betændelse i hjernen og et svækket autoimmunsystem hos Parkinson-patienter. Derfor udviklede de den hypotese, at der kan være en sammenhæng mellem inflammation i kroppen og risikoen for at udvikle Parkinson. Måske er der tale om, at skadelige proteiner ophober sig i tarmene og over tid fører til Parkinson?

Forskerne fik en mulighed for at undersøge hypotesen ved at samarbejde med forskerkolleger fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, som udfører epidemiologiske studier baseret på registerdata. Herved fik Susana Aznar og hendes kolleger mulighed for at undersøge forekomsten af Parkinson blandt patienter, der lider af en betændelsestilstand i tarmene (Colitis Ulcerosa) – og deres hypotese blev bekræftet: Studiet viste, at patienter, der lider af tarmbetændelse, har 22 procent større risiko for at udvikle Parkinsons Sygdom. En vigtig indsigt, der kan bruges til at udvikle nye tidlige behandlinger.

Susana Aznar er begejstret over de muligheder, der åbner sig gennem forskningssamarbejde på tværs:

– Samarbejdet har løftet vores forskning til et højere niveau. Det er så vigtigt, at vi kommer i spil med vores forskellige styrker og finder ud af, hvordan vi kan bruge hinandens viden og faglighed til at besvare spørgsmål og udvikle ny viden, siger hun.

Det er så vigtigt, at vi kommer i spil med vores forskellige styrker og finder ud af, hvordan vi kan bruge hinandens viden og faglighed

Smart overvågning af risikopatienter

Et andet eksempel på, at samarbejde på tværs af afdelinger og specialer kan komme patienterne til gode, er et tværsektorielt projekt iværksat af DTU, Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital med måling af vitalparametre hos patienter med risiko for komplikationer. På Bispebjerg udføres projektet i samarbejde mellem Anæstesiafdelingen, Mavetarmkirurgisk Afdeling og Lungemedicinsk Afdeling. I al korthed går det ud på at benytte smart teknologi til at monitorere risikopatienter på sengeafdelingerne løbende, så læger og sygeplejersker hurtigt kan træde til, hvis patienten får tegn på kritisk forværring som fx en blodprop.

Risikopatienter, der fx er opereret for tarmkræft eller indlagt med forværring i KOL, har en ret stor risiko for at der tilstøder komplikationer under indlæggelsen. Men en forværring af patienternes tilstand kan være vanskelig for personalet at opdage gennem de rutinemæssige målinger af puls, blodtryk osv. Med ny teknologi måles patientens tilstand løbende – og data sendes til en server, der på sigt vil kunne alarmere personalet.

Forskningsansvarlig overlæge ved Anæstesiafdelingen, Christian S. Meyhoff, har store forhåbninger til samarbejdet, som ud over bedre behandling til patienterne også giver mulighed for at indsamle værdifuld viden:

– Det er ny viden indsamlet på en ny måde hos en stor gruppe af patienter, som kan komme forskningen til gode. Disse data kan give os en bedre forståelse af fysiologi ved kritisk sygdom, detaljeret viden om komplikationer ved forskellige kliniske behandlinger og viden om konkrete nye behandlingsmuligheder for akutte patienter – alt sammen til gavn for patienterne i sidste ende, slutter overlægen.

 

Fakta om de to forskningssamarbejder

Samarbejdsparter i de to projekter er:

Projektet om sammenhæng mellem Parkinson og tarmbetændelse: Molekylærbiologerne Susana Aznar og Tomasz Brudek fra Forskningslaboratoriet for Stereologi og Neurovidenskab har gennemført undersøgelsen i samarbejde med forskerkolleger Tine Jess og Marie Villumsen fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Projektet om monitorering af risikopatienter: Initiativ til projektet er taget af overlæge Eske Kvanner Aasvang, Rigshospitalet, forskningsleder Helge Bjarup Dissing Sørensen, DTU og overlæge Christian S. Meyhoff. På Bispebjerg Hospital omfatter samarbejdet desuden Mave-tarmkirurgisk Afdeling og Lungemedicinsk Afdeling.

Det er ny viden indsamlet på en ny måde hos en stor gruppe af patienter, som kan komme forskningen til gode

Tilbage til temaforside