TEMA Håndeksem
Sundhedspersonale er i høj grad udsat for såkaldt ’vådt arbejde’ i deres dagligdag.

Håndeksem er udbredt på hospitalerne

Håndeksem er et problem for sundhedspersonalet – men er det også et problem for hygiejnen på sygehusene? Det skal et nyt forskningsprojekt afdække.

Mange sygeplejersker og læger lider af eksem på hænderne, som giver blærer, skæl og revner i huden. Undersøgelser både i Danmark og Sverige viser, at det er ca. hver femte. Samtidig er sundhedspersonalet i høj grad udsat for såkaldt ’vådt arbejde’ i deres dagligdag, hvor de af hygiejnehensyn skal vaske eller spritte hænder utallige gange om dagen.

Spritter hænder hvert 10. minut

En undersøgelse, som forskere fra Dermatologisk Afdeling og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har lavet, viser, at klinisk arbejdende sygeplejersker i gennemsnit spritter deres hænder hvert tiende minut – i alt ca. 40 gange i løbet af en dag.

Yasemin Topal Yüksel er ph.d.-studerende ved Dermatologisk Afdeling og har sat sig for at undersøge, hvor stort et problem kombinationen af håndeksem og hygiejne egentlig er – for den enkelte medarbejder og for hospitalerne:

– Folk med håndeksem fortæller ofte, at det svier og gør ondt, når de udsætter hænderne for sprit, som trænger ind i de revner og sår på huden, som eksemet giver. Samtidig har vi guidelines for hygiejne, der anbefaler de hospitalsansatte at spritte hænderne op til flere gange om dagen for at forhindre spredning af bakterier. Det er jo næsten en uløselig knude, siger hun.

Trivsel og infektioner

Yasemin Topal Yüksel peger på, at mere viden om håndeksem og hygiejne vil kunne hjælpe både på det individuelle og det samfundsmæssige plan. På det individuelle plan er medarbejdernes trivsel i spil. En undersøgelse fra Dermatologisk Afdeling og Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital, har vist, at halvdelen af patienter med arbejdsbetinget håndeksem vælger at skifte job, når de er udsat for blandt andet ’vådt arbejde’, der belaster deres hænder.

Halvdelen af patienter med arbejdsbetinget håndeksem vælger at skifte job, når de er udsat for blandt andet ’vådt arbejde’, der belaster deres hænder

På et samfundsmæssigt plan er det risikoen for infektioner på hospitalerne, som er i fokus. Her kunne en bekymring være, om læger og sygeplejersker med håndeksem kan være forhindret i at følge retningslinjerne for hygiejne, fordi det gør ondt at spritte hænder. Det kunne få konsekvenser for hygiejnen, for man ved fra andre undersøgelser, at to tredjedele af folk med håndeksem bærer på bakterier som gule stafylokokker. Sammenhængen mellem de gule stafylokokker og håndeksemets sværhedsgrad er kendt, men man ved ikke, om bakterien er med til at udløse eksem eller er en følge af det.

Spørgeskemaer til 3000 medarbejdere

Yasemin Topal Yüksel understreger, at forskningsprojektet ikke handler om at udpege syndere, men sigter mod at finde ud af, hvor stort et problem kombinationen af håndeksem og hospitalshygiejne er. Formålet er på sigt at forebygge – fx ved at udvikle andre metoder til håndhygiejne, der ikke i samme grad belaster dem, der har håndeksem.

Ph.d.-projektet skal gennem et spørgeskema afdække, hvor udbredt håndeksem er hos de ca. 3000 hospitalsansatte herunder primært læger og sygeplejersker på fire hospitaler i Region Hovedstaden. Samtidig bliver sundhedspersonalet spurgt, om de oplever gener eller smerter, når de afspritter deres hænder. Projektet bliver til i et samarbejde mellem Dermatologisk Afdeling og Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling.

– Jeg håber, at vores forskning kan være med til at afdække, hvor stort et problem håndeksem er hos sundhedspersonale og hvordan relationen til håndhygiejne egentlig er. Hvis det viser sig at være et problem, skal vi jo gå videre og arbejde på at lave om på de eksisterende hygiejne guidelines samt på at finde alternative desinfektionsmidler, så medarbejdere med håndeksem får lettere ved at følge hygiejnekravene. Det handler om løfte trivslen hos de ansatte med håndeksem og samtidig mindske risikoen for hospitalsinfektioner, slutter Yasemin Topal Yüksel.

Jeg håber, at vores forskning kan være med til at afdække, hvor stort et problem håndeksem er hos sundhedspersonale og hvordan relationen til håndhygiejne egentlig er

Tilbage til temaforside