Portræt
Professor og overlæge Hans Christian Wulf

Det gælder om at finde problemets kerne

“Mr. solbeskyttelse”, Hans Christian Wulf, tænker i helheder og arbejder tværfagligt. Det kommer der en masse nytænkning ud af.

Hans Christian Wulf er simpelthen ’Mr. solbeskyttelse’. Det er hans forskning, der ligger til grund for de gode råd om solbeskyttelse. Han har udviklet en ny måleenhed for solens skadelige virkning, der er anerkendt som international enhed og bruges i hele verden. Og så opfinder han løbende nye og forbedrede metoder til at behandle sygdomme, som skyldes solens påvirkning, for eksempel hudkræft. Lysbehandling af forstadier til hudkræft vha. solens stråler er bare ét eksempel.

Ekstrem følsomhed

For tiden er overlægen bl.a. optaget af at udvikle en behandling til en lille gruppe af patienter, som er særligt hårdt ramt, fordi en genetisk sygdom gør dem ekstremt følsomme over for solens stråler. Der findes ikke nogen behandling mod denne sygdom i dag. Men Hans Christian Wulf mener, at den udfordring kan løses ved at bruge noget af den viden, vi har fra behandling af hudkræft:

-Den lysfølsomhed i huden, som disse patienter har, svarer til de mekanismer, vi sætter i gang, når vi behandler folk med hudkræft ved hjælp af fotodynamisk terapi. Derfor kan nogle af de samme teknikker bruges: Ved at belyse patienternes blod uden for organismen, kan vi ’brænde’ de stoffer af, som fremkalder den ekstreme lysfølsomhed. Så behøver de ikke længere at gemme sig inden døre, fortæller overlægen.

Ved at belyse patienternes blod uden for organismen, kan vi ’brænde’ de stoffer af, som fremkalder den ekstreme lysfølsomhed.

Problemets kerne

Rækken af innovative påfund, som bærer Hans Christian Wulfs signatur er lang – og det samme er listen over videnskabelige artikler. Over femhundrede af slagsen har den 71-årige professor produceret i løbet af sin imponerende karriere, som også tæller to doktorgrader, nemlig både inden for medicin og farmaci (lægemidler). Han understreger, at det er en fordel i hans arbejde, at han ikke kun ser sagen fra ’et medicinsk synspunkt’. Det gælder om at finde frem til problemets kerne, som kan vise sig at være et andet sted, end man først forestillede sig:

-Jeg arbejder altid fra et løsningssynspunkt – og her er der brug for at kunne mere end det, læger kan. Derfor har jeg altid samarbejdet med ingeniører, farmaceuter m.m., som tilsammen har en bred forståelse, fortæller overlægen.

Prøv det af!

Hans Christian Wulf mener, at det gælder om at have fingrene ’i suppen’ og prøve idéerne af i praksis – gerne på et tidligt tidspunkt i processen. Derfor sætter han stor pris på at have med patienter at gøre til hverdag. Det holder forskningen på et jordnært niveau og gør det muligt at løbende at teste de nye idéer, der opstår:

-Man behøver ikke løse alting 100 procent. Nogen gange er 90 procent nok. Det er bedst, at der ikke er alt for rigelige ressourcer, for så bliver man tvunget til at tænke sig om og lave en grundig problemanalyse. Og det er vi gode til her i Danmark, hvor vi kan det der med at løse hovedparten af problemet billigt, slutter Hans Christian Wulf.

Det handler om at have fingrene ’i suppen’ og prøve idéerne af i praksis – gerne på et tidligt tidspunkt i processen.

Tilbage til temaforside