TEMA Hudkræft og sol
Hele verden rundt behandler man nu hudkræft med dagslys efter den enkel og billig metode udviklet på Hudafdelingen på Bispebjerg Hospital af professor Hans Christian Wulf og varetages af læge Stine Regin Wiegell og hendes kolleger.

Hudkræft kan kureres med sollys

I Bispebjerg Hospitals have kan patienter med forstadier til hudkræft sidde i læ for vind og vejr og modtage behandling i form af sollys. Med en creme, der bliver optaget i kræftcellerne og gør dem lysfølsomme, og ved derefter at udsætte huden for lys, kan man ’brænde’ de syge celler af.

Efterhånden er det ti år siden, overlæge Hans Christian Wulf of hans kolleger fra Hudafdelingen på Bispebjerg Hospital fandt frem til en enkel og billig metode til at behandle forstadier til hudkræft: Ved hjælp af såkaldt fotodynamisk terapi, hvor man bruger dagslys i stedet for stærkt kunstigt lys i behandlingen. Det betyder, at patienter med forstadier til hudkræft i dag kan sidde i i Bispebjerg Hospitals have – eller hjemme på deres egen altan – og nyde godt af behandlingen.

Udbredt til hele verden

En forklaring på, hvad behandlingen går ud på – og hvordan dagslys indgår, kommer lige om lidt. Først skal det lige understreges, at den behandlingsform, som Hans Christian Wulf eksperimenterede sig frem til (bl.a. på en bænk i Bispebjerg Hospitals have), nu indgår i behandlingen af hudkræft over hele verden, dvs. i Europa, Latinamerika og Australien. Det gør den bl.a. fordi den er enkel, billig og skånsom for patienterne. Og dermed opfylder den det krav, Hans Christian Wulf stiller til nye idéer: Den skal løse et problem – på en enkel og billig måde.

Når patienterne sidder i solen og bliver behandlet, er det led i en såkaldt fotodynamisk terapi mod forstadier til hudkræft. Metoden går ud på at smøre det angrebne hudområde med en creme, der bliver optaget i kræftcellerne i huden og gør dem lysfølsomme. Ved derefter at udsætte huden for en lysbehandling, kan man ’brænde’ de syge celler af. Den opdagelse, Hans Christian Wulf og hans kolleger gjorde var, at det virker lige så godt at belyse huden konstant i et par timer (med dagslys) som at belyse den kort tid med kunstigt lys. Herved bliver ’afbrændingen’ af de syge celler mindre koncentreret, derfor undgår patienten smerter – og det kan foregå praktisk og enkelt.

Den nye behandling er praktisk og enkel og uden smerter for patienten.

Cellerne brændes af

Før behandlingen med dagslys blev opfundet, benyttede man udelukkende kunstigt, rødt lys til at ’brænde’ de lysfølsomme celler af. Det røde lys bruges til en kortvarig (ca. 9 minutter) og effektiv behandling, fordi det trænger dybt ned i huden. Men det er en behandling, der giver patienterne en del smerter, fordi ’afbrændingen’ af celler sker voldsomt og over kort tid. Derudover er det ressourcekrævende, fordi patienterne skal vente i tre timer mellem behandling med creme og lysterapien.

Hans Christian Wulf og hans kolleger tænkte, at det måtte kunne gøres bedre og enklere. Og gennem afprøvninger fandt de frem til, at det er lige så virksomt at ’brænde’ de lysfølsomme celler af ved at lyse på dem konstant over længere tid. På den måde kan man erstatte kunstigt lys med solens stråler, der indeholder alle nuancer af lys. Sollyset kan ’brænde’ cellerne langsomt af, så det gør ikke ondt på patienten, der blot skal opholde sig et par timer udendørs efter at cremen er smurt på. For resten behøver det ikke engang at være solskin. Behandlingen virker lige så godt, selvom det er overskyet.

Bombe eller pistol?

-Det er som at fyre en bombe af sammenlignet med at affyre en pistol. Effekten er den samme, det foregår bare mere stille og roligt. Når man først har prøvet det, går man ikke væk fra det igen. Patienterne er glade, medarbejderne er tilfredse og hospitalet får en gevinst, fordi vi kan behandle flere patienter for de samme penge, understreger overlæge Hans Christian Wulf.

Fornylig har Hudafdelingen fået mulighed for at bygge et drivhus i hospitalet have, så patienterne kan sidde i læ for vejr og vind og modtage lysbehandling. Selvom den smukke hospitalshave er fredet, blev tilladelsen givet med den begrundelse, at arkitekten, Nyrop, oprindeligt anlagde haven for at den skulle indgå i behandlingen.

Tilbage til temaforside