TEMA Knasende skulder
Afdelingslæge Simone Rechter undersøger en patient, der lider af "knasende skulder".

Hvad virker mod ’knasende skulder’?

Syv år med operationer af ’knasende skuldre’ har givet Idrætskirurgisk Enhed et bedre overblik over, hvem der får den sjældne lidelse – og hvordan behandlingen virker.

En skulder, der knaser højlydt, når man bevæger den – og som gør forbandet ondt. ’Knasende skulder’ (på latin scapula crepitans) er en sjælden sygdom, som flere hundrede danskere lider af.

Tilstanden skyldes, at skulderbladet af forskellige årsager sidder forkert og derfor støder imod de øverste ribben, hvilken giver en knasende lyd. Sygdommen rammer mest yngre mennesker og ofte er den så smertefuld, at patienten har vanskeligt ved at passe et arbejde og får nedsat sin livskvalitet fx på grund af kronisk hovedpine.

Specialiseret behandling

Siden 2011 har Idrætskirurgiske Enhed på Bispebjerg Hospital udviklet en målrettet behandling af knasende skuldre. Enheden tilbyder som det eneste sted i Danmark specialiseret udredning og behandling i form af målrettet træning og evt. operation.

Over de sidste år har enheden udviklet en udredningsforløb, som de enkelte patienter kommer igennem for at afgøre, om deres sygdom bedst behandles udelukkende med fysisk træning eller om der også skal en operation til.

Patienterne bliver både undersøgt klinisk af en læge og en fysioterapeut og scannet for at fastslå, om generne skyldes en knude eller udvækst på selve skulderbladet. I de fleste tilfælde skyldes ’knasende skuldre’ uhensigtsmæssig bevægelse af skulderbladet, opstået på grund af overbelastning eller ensidig træning.

Ifølge afdelingslæge Simone Rechter bliver patienter med ’knasende skuldre’ først opereret, når de har trænet i 3-6 måneder – og kun hvis deres smerter forsvinder ved lokalbedøvelse. Så er der nemlig en relativt god chance for at en operation kan reducere smerterne.

Stor forskel på patienterne

3D-foto af skulderbladet med en udvækst opadtil på skulderbladet. Udvæksten skurrer mod ribbenene (ikke vist), når skulderbladet bevæges. Det kaldes knasende skulderblad og er en meget smertefuld tilstand.

Siden 2011 er i alt 70 patienter blevet opereret for knasende skulder – og lægerne har bedt dem udfylde et spørgeskema om deres smerter m.v. før operationen og 1, 2 og 5 år efter for at se, hvordan behandlingen virkede. Simone Rechter fortæller, at patienterne er meget forskellige – og derfor falder resultatet af behandlingen også meget forskelligt ud. Den yngste patient i undersøgelsen var 14 år og den ældste 63 år – de fleste er mellem 20 og 40 år. Nogle af patienterne er opereret flere gange.

Ifølge Simone Rechter viser undersøgelsen, at det er muligt at gøre 5-10 procent af patienterne helt raske, mens ca. to tredjedele af patienterne får det mærkbart bedre efter operation evt. kombineret med træning. Undersøgelsen viser også, at der ikke er den store forskel på kort- og langtidsvirkning af behandlingen. Det generelle billede er, at patienter, som har det godt et år efter operationen, også har det godt fem år efter.

Bedre til at sortere

Men der er også en gruppe patienter, som er vanskelige at helbrede:

– En del af vores patienter har døjet med knasende skulder og smerter i mange år uden at få den rette behandling. De er vanskelige at helbrede fuldstændigt, bl.a. fordi kroppen ’husker’ langvarige smertetilstande, fortæller Simone Rechter.

Den nye viden om patienter med knasende skulder og virkningen af behandlingen skal bruges til i fremtiden at give de enkelte patienter den behandling, der passer bedst muligt til netop dem:

– Vores håb er, at vi på forhånd kan blive endnu bedre til at sortere patienterne i forhold til, om de er egnede til operation eller ikke, slutter afdelingslægen.

Patienterne er vanskelige at helbrede fuldstændigt, bl.a. fordi kroppen ’husker’ langvarige smertetilstande

Tilbage til temaforside