Portræt
Fra venstre: Daria Frestad, Maria Michelsen og Naja Dam Mygind.

Kvinder forsker i kvinders hjerter

Tre unge kvinder er ansat som ph.d.-studerende på forskningsprojektet om kvinders hjerter. Det er dem, der møder patienterne og står for mange af undersøgelserne. Her fortæller Naja, Daria og Maria om, hvorfor de har valgt at forske i netop kvinders hjertesygdomme:

Daria: -Kvinderne bliver skubbet rundt i systemet

Daria Frestad kommer fra Norge og har boet i Danmark i otte år. Hun begyndte på medicinstudiet i Oslo og valgte at læse videre i København, fordi hun gerne ville til en større by. Siden har hun ”glemt” at flytte hjem igen, som hun siger.

Hun ser forskningsprojektet som en chance for at hjælpe en overset patientgruppe, der bliver skubbet rundt i systemet:

-Mange af disse kvinder føler sig ikke taget alvorligt af lægerne. De har mange symptomer og hører mange forskellige forklaringer uden at få en konkret diagnose.

-Jeg oplever, at de kvinder med smerter i brystet, som vi undersøger her, er en svær patientgruppe for hjertelæger at behandle, fordi de ikke har et udredningstilbud til dem.

-Det er utroligt, at vi her i 2014 ved så meget om hjertet, men så lidt om præcis den del (altså de små blodkar). Der er en kæmpe gruppe patienter, som vi ikke kan hjælpe, fordi vi ikke kan tilbyde at undersøge dem.

Det er utroligt, at vi her i 2014 ved så meget om hjertet, men så lidt om præcis den del.

Daria Frestad

Marie: -Det er vigtigt at forebygge

Marie Michelsen er glad for den kliniske forskning med patienter, fordi den kan bruges direkte og komme mange patienter til gode. Hun undersøger bl.a., om kendte typer af hjertemedicin kan bruges til at behandle forsnævringer i hjertets små blodkar:

-Vi ved, at disse kvinder har en større risiko for senere at dø af hjertesygdomme. Hvis vi kan finde sygdommen på et tidligt stadie og behandle den, kan vi undgå det.

Hun ser det som en klar fordel at være flere ph.d.ere på det samme forskningsprojekt:

-Det er rart at have nogen at sparre med og arbejde sammen med. Vi har vist, at vi kommer længere sammen ved at kombinere vores forskellige vinkler.

En af de ting, Marie undersøger i sit ph.d. projekt, er om ultralydsmålingen af hjertets små blodkar er præcis nok. Det gør hun ved at sammenligne med ”guldstandarden” inden for målinger, nemlig PET scanning.

Det er rart at have nogen at sparre med og arbejde sammen med. Vi har vist, at vi kommer længere sammen ved at kombinere vores forskellige vinkler.

Maria Michelsen

Naja: -Ikke så mærkeligt, at der er forskel på mænds og kvinders hjerter

Naja Dam Mygind er fascineret af hjertemedicin, fordi det er et bredt område med mange forskellige grupper af patienter og mange forskellige former for undersøgelser og behandlingsmetoder. Særligt forskning i kvinder hjerter synes hun er spændende:

-Det er jo et relativt nyt felt. Tidligere har man primært kigget på mænd og gået ud fra, at det samme gjaldt kvinder. Det er nok egentlig ikke så mærkeligt, at der er forskel på mænd og kvinders hjerter – det er der jo på de to køn generelt.

Sammen med de andre ph.d.- studerende bruger hun meget tid på patientkontakt og på at gennemføre undersøgelser, bl.a. den specielle ultralydsundersøgelse af de små blodkar, som er krævende at lære:

-Det tager lang tid at blive god nok, for vi starter jo fra scratch. Og vi ved jo ikke præcis, hvor det ender. Der er meget logistik, når vi skal undersøge så mange patienter. Det gælder om at udnytte tiden optimalt. Mange bliver overraskede over, hvor lang tid det tager at lave klinisk forskning.

Det tager lang tid at blive god nok, for vi starter jo fra scratch.

Naja Dam Mygind

Tilbage til temaforside