Tal og fakta

Om afdelingen, forskningsprojekter og Giftlinjen

Klinisk Farmakologisk Afdeling forsker, udvikler, rådgiver og underviser.

Om Klinisk Farmakologisk Afdeling
Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital betjener hele Region Hovedstaden på en række felter inden for forskning, udvikling, rådgivning og undervisning, bl.a:

 • Rådgivning af sundhedspersonale og administratorer om rationel brug af lægemidler.
 • Formidling af klinisk farmakologisk viden til fagpersoner, beslutningstagere og offentligheden.
 • Besvarelse af spørgsmål fra sundhedspersonale om lægemiddelbehandling (Medicininfo).
 • Støtte til indberetning af bivirkninger (Bivirkningsmanager).
 • Rådgivning om lægemiddelforgiftninger (Giftlinjen).
 • Uddannelse af kommende speciallæger i klinisk farmakologi.
 • Forskningsaktiviteter bl.a. gennem afdelingens eget klinisk farmakologiske laboratorium.
 • Afprøvning af lægemidler i den tilknyttede forskningsenhed ‘Zelo fase I-enheden’.

Om forskningsprojekter
Overlæge Kim Dalhoff har flere studier og projekter i gang, blandt andet:

 • Undersøgelser af mikroRNA signalstoffer, der måske kan give en mere præcis prognose ved paracetamolforgiftning (ved ph.d. studerende Line Jensen).
 • Genotypning og individuel medicinering, som ph.d. studerende Claus Stage er i gang med, og som fokuserer på at hindre terapisvigt og undgå utilsigtede bivirkninger/forgiftninger.
 • Dialysemetoder og deres effektivitet i forskellige forgiftningssituationer, i samarbejde med Det Biovidenskabelige Fakultet (tidligere Landbohøjskolen. Her undersøges grise, der er forgiftet med antidepressiva, for at afklare, om de bedst afgiftes med aktivt kul eller dialyse.

Om Giftlinjen
Giftlinjen havde i 2014 i alt 24.708 henvendelser fra sundhedspersonale og private (68 pr. dag), en stigning på 6% i forhold til 2013. Henvendelser om forgiftning med lægemidler udgør 20% (i alt 4.989) og forgiftning med rusmidler 3% (i alt 731) af det samlede antal. Forgiftning med paracetamol er hyppigst når det gælder lægemiddelforgiftninger (563 henvendelser), og spiritus er på førstepladsen ved rusmiddelforgiftninger (192 henvendelser).

Tilbage til temaforside