Tal og fakta

Fakta og tal om Østerbroundersøgelsen

Østerbroundersøgelsen er en database, som rummer helbredsdata på godt 26.000 borgere over 20 år, indsamlet i fem runder fra 1976 til 2015.

  • Østerbroundersøgelsen er en database, som rummer helbredsdata på godt 26.000 borgere over 20 år, som er indsamlet i fem runder i perioden 1976 til 2015.
  • Østerbroundersøgelsens sekretariat er siden 2006 finansieret af Region H, samt forskellige private fonde.
  • Personundersøgelserne finansieres udelukkende af midler fra private fonde.
  • Undersøgelsen har i øjeblikket til huse på Frederiksberg Hospital.
  • I alt tre faste medarbejdere tager sig af at drive undersøgelsen: En kontorchef/daglig leder, en statistiker og en regnskabsmedarbejder. Desuden tilknyttes medarbejdere til ad hoc opgaver.
  • Undersøgelsen ledes af en styringsgruppe, som består af 11 personer. Styringsgruppen træffer beslutning om, hvilket repertoire af undersøgelser og tests, der skal gennemføres i hver enkelt runde. Desuden er det styringsgruppen, der giver forskere adgang til data efter vurdering om projekternes lødighed og gennemførlighed.
  • Det er gratis for forskere at få adgang til data fra undersøgelsen, dog skal de betale for særkørsler og hjælp til dataudtræk.
  • Østerbroundersøgelsen har siden starten leveret data til en lang række forskningsprojekter. I alt 930 publikationer, herunder 76 Ph.d. afhandlinger og 21 doktordisputatser. I øjeblikket arbejder ca. 30 ph.d. studerende samt mange andre forskere med data fra undersøgelsen.
  • Østerbroundersøgelsen er siden 2003 blevet udvidet med en lignende undersøgelse, der foregår på Herlev Hospital og dækkende større og større områder. Samtidig er undersøgelserne udvidet til også at omfatte mange andre sygdomme, bl.a. kræft.

Østerbroundersøgelsens Styringsgruppe, består af:

Professor, dr.med. Gorm Jensen, Østerbroundersøgelsen, Frederiksberg Hospital
Speciallæge, dr.med. Peter Schnohr, Hjerteklinikken, Amaliegade
Kontorchef Merete Appleyard, Østerbroundersøgelsen, Frederiksberg Hospital
Professor dr.med. Peter Lange, Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre hospital
Professor dr.med. Børge Nordestgaard, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
Professor dr.med. Morten Grønbæk, Direktør Statens Institut for Folkesundhed
Professor dr.med. Eva Prescott, Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Professor dr.med. Jan Skov Jensen, Kardiologisk Afdeling, Gentofte Hospital
Professor emeritus, dr.med. Finn Gyntelberg, Østerbroundersøgelsen, Frederiksberg Hospital
Professor dr.med. Anne Tybjærg-Hansen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
Professor dr.med. Stig Bojesen Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
(Styringsgruppens læger arbejder alle vederlagsfrit for Østerbroundersøgelsen).

Østerbroundersøgelsen har lokaler på Frederiksberg Hospital, Ndr. Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg.

Tilbage til temaforside