Artikel
I alt 48.000 blodprøver fra deltagerne opbevares i frysere primært ved minus 80 grader, så de kan holde sig og benyttes til nye undersøgelser.

Hvad indeholder Østerbroundersøgelsen?

Østerbroundersøgelsen rummer helbredsdata på over 25.000 borgere over 20 år, som er indsamlet i fem personundersøgelsesrunder i perioden 1976 til 2015.

Østerbroundersøgelsen rummer helbredsdata på over 25.000 borgere over 20 år, som er indsamlet i fem personundersøgelsesrunder i perioden 1976 til 2015. I hver undersøgelsesrunde indbydes alle, der tidligere har været inviteret plus 1.000 nye deltagere i alderen 20-29 år. Knap 3.000 personer har deltaget i alle fem undersøgelsesrunder.

Inviterede naboerne

Undersøgelsen startede i 1976 med helbredsundersøgelser af knap 15.000 beboere på Østerbro med det formål at kortlægge risikoen for hjertesygdomme. Initiativtagerne var dengang ansat på Rigshospitalet – og de inviterede et repræsentativt udsnit af de borgere, der boede i nærområdet – deraf navnet, Østerbroundersøgelsen.

Østerbroundersøgelsen er en såkaldt kohorteundersøgelse, hvis formål er at indsamle epidemiologiske oplysninger om en repræsentativ befolkningsgruppe over en lang årrække. Fra begyndelsen var der særligt fokus på risiko for hjertesygdomme. Siden er den udvidet med bl.a. lungesygdomme, andre kroniske sygdomme som diabetes og livsstilsfaktorer alkoholvaner, rygning, motion etc. Deltagerne bliver bedt om at udfylde et spørgeskema og bliver undersøgt med bl.a. elektrokardiografi, blodtryk og lungefunktion. Desuden bliver der taget blodprøver, inklusiv DNA-prøver.

Viser udviklingen over 40 år

Det unikke ved Østerbroundersøgelsen er, at helbredsdata indsamlet over en lang årrække giver mulighed for at undersøge, hvordan en række forskellige risikofaktorer udvikler sig i befolkningen:

-Vi kan se, at risikofaktorerne har ændret sig markant. De psykiske problemstillinger betyder i dag lige så meget som de fysiske, når vi taler om risiko for at udvikle hjertesygdomme, understreger Gorm Boje Jensen, der var med til at grundlægge undersøgelsen.

Kombineres med registre

Når data fra Østerbroundersøgelsen kombineres med andre registre som fx landspatientregistret, CPR registret og dødsårsagsregistret, kan der trækkes en stor mængde værdifuld viden ud om risiko for at dø af forskellige sygdomme, risiko ved livsstilsfaktorer m.v. Det var således data fra Østerbroundersøgelsen, der lå til grund for et meget omtalt forskningsprojekt, som viste, at det er bedre for sundheden at drikke moderate mængder alkohol end helt at undgå det, eller drikke mange genstande pr. uge.

Risikofaktorerne har ændret sig markant, og de psykiske problemstillinger betyder i dag lige så meget som de fysiske

Tilbage til temaforside