Artikel
Forskerne, der står bag projektet. Fra venstre: Professor Mette Aadahl, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Institut for Idrætsmedicin, seniorforsker Christian Have Dall og professor Morten Tange Kristensen, begge fra Fysio- og Ergoterapiafdelingen sammen med professor Charlotte Suetta, Geriatrisk Afdeling.

Tre hurtige test kan afsløre din fysiske funktionsevne

Som det første hospital i landet indfører Bispebjerg og Frederiksberg Hospital systematisk test af patienters fysiske funktionsevne. Det skal give flere patienter et lettere sygdomsforløb.

Hvor mange gange kan du rejse og sætte dig i en stol på 30 sekunder? Tre enkle test skal fremover måle patienters fysiske funktionsniveau på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

– Det kan have lige så stor betydning at måle patientens fysiske funktionsniveau, som at få taget en blodprøve, siger Morten Tange Kristensen, der er professor i Fysio- og Ergoterapiafdelingen.

Sammen med Charlotte Suetta, der er professor i geriatri, professor Mette Aadahl, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Institut for Idrætsmedicin og seniorforsker Christian Have Dall, Fysio- og Ergoterapiafdelingen står han bag indførelsen af de systematiske målinger.

Måling af funktionsevne foregår allerede inden for flere specialer – men systematisk testning på tværs af patientgrupper og specialer på et helt hospital er ikke set før.

– Med denne ensartede måling af funktionsevnen kan vi blive endnu skarpere til at differentiere vores træningstilbud og udnytte ressourcerne bedst muligt, siger Morten Tange Kristensen.

Systematisk testning på tværs af patientgrupper og specialer på et helt hospital er ikke set før

Jo bedre fysik, desto mindre risiko for komplikationer

Morten Tange peger på, at jo hurtigere man kan få patienterne tilbage på et så selvstændigt niveau som muligt, jo mindre er risikoen for, at de får komplikationer under sygdomsforløbet.

Såvel danske som internationale studier viser, at patienter med lav muskelstyrke og nedsat fysisk funktion har flere komplikationer, hyppigere bliver genindlagt og har højere dødelighed end andre patienter.

– Vi ved, at når patienter kommer ind i god fysisk stand, så klarer de også bedre sygdomsforløbet. Og jo hurtigere vi kan få patienterne tilbage på et så aktivt niveau som muligt, jo mindre er risikoen for at de får komplikationer, siger Charlotte Suetta, der er med til at indføre testene på hospitalet.

I praksis vil alle voksne patienter, som har kontakt med en fysio- eller ergoterapeut, få målt deres muskelstyrke og funktionsniveau med tre enkle og kendte test, som måler basismobilitet, håndgrebsstyrke og hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Forskerne har lagt vægt på at vælge nogle få enkle test, som vurderer færdigheder der allerede er fokus på i daglig klinisk praksis.

De tre test er hurtige at udføre og er rettet mod de mest basale fysiske funktioner, som er noget der i forvejen vurderes af terapeuterne. Det gør, at det ikke tager unødig tid fra den øvrige træning af patienten.

Med denne ensartede måling af funktionsevnen kan vi blive endnu skarpere til at differentiere vores træningstilbud

Tilbage til temaforside