Artikel
Projektchef for BREATHE Thomas Veje Flintegaard

I fremtiden kan du forhåbentlig få din helt egen astma-medicin

Der ser ud til at være en revolution på vej i behandlingen af astma.

Der ser ud til at være en revolution på vej i behandlingen af astma. Hidtil har patienter med astma måttet indstille sig på at leve med en kronisk sygdom. De er typisk blevet tilbudt inhalering af binyrebarkhormon, der lindrer og dæmper symptomerne, men langtfra virker lige effektivt for alle.

Paradigmeskift på vej

Men nu er der et paradigmeskift på vej i behandlingen af astma, som betyder, at det i fremtiden kan blive muligt at benytte såkaldte biologiske lægemidler rettet mod bestemte undertyper af astma til at helbrede sygdommen. Her er tale om såkaldt ’personalized medicin’, behandling målrettet mod grupper af patienter med bestemte biomarkør mønstre. Over de senere år er det blevet tydeligt, at den kliniske betegnelse astma dækker over flere sygdomstilstande, der er kendetegnet ved forskellige typer luftvejsinflammation. Det har ført til udvikling af flere nye biologiske lægemidler til at behandle moderat til svær astma.

Stopper kaskadereaktion

De biologiske lægemidler binder sig til signalstoffer i immunsystemet, hvorved de astmatiske symptomer dæmpes. Når patienter med astma udsættes for allergener (støv, røg, dyrehår el.lign.) eller en virus, vil epitelcellerne i lungernes slimhinder frigive signalstoffer som reaktion på irritationen. Disse signalstoffer igangsætter den kaskade af immunologiske processer, der fører til øget inflammation i lungerne. Nogle af de nye, biologiske lægemidler blokerer for immunforsvaret umiddelbart efter at det allergen eller den virus, der sætter inflammationen i gang, kommer i kontakt med slimhinderne i patienternes lunger. Derved udebliver kaskadereaktionen – og patienten undgår en astmatisk reaktion. Biologiske astmamidler har desuden få bivirkninger, da de signalveje, de blokerer, ikke har andre kendte vigtige funktioner.

Bekostelig behandling

Biologiske lægemidler er bekostelige at udvikle og derfor også indtil videre meget dyre at anvende. Typisk koster det hospitalet 120.000 kr. pr. patient om året. Til gengæld kan den rette, målrettede behandling gøre en kæmpe forskel for patienterne, fordi den i bedste fald kan helbrede netop den undertype af astma, som de lider af. Den samfundsmæssige gevinst kan også blive stor, hvis patienter med svær astma, som ellers ville være uarbejdsdygtige, kan leve et normalt og velfungerende liv.

Med en mere detaljeret viden om, hvilke patienter, der lider af hvilke undertyper af astma, kan de dyre behandlinger målrettes mere præcist. Ifølge professor og overlæge Vibeke Backer fra Lungemedicinsk Forskningsenhed er hovedidéen med et forskningsprojekt som BREATHE netop at identificere biomarkør mønstre, så den bekostelige medicin kan gives målrettet til udvalgte patienter og med større sikkerhed for, at den vil virke.

Fremtiden kan blive såkaldt ’personalized medicin’, behandling målrettet mod grupper af patienter med bestemte biomarkør mønstre.

Tilbage til temaforside