Artikel
Fra venstre: Nanna Eller, overlæge og leder af Stressreduktionsklinikken, og professor Jens Peter Bonde, leder af forskningsafdelingen i Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling.

Stress er et ’uldent’ begreb

Stressreduktionsklinikken har vist gode resultater ift. at behandle langvarig arbejdsrelateret stressbelastning. Men det er en udfordring at måle stress.

Stressreduktionsklinikken under Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital blev oprettet i efteråret 2015, fordi afdelingen oplevede et udækket behandlingsbehov blandt de patienter, som blev henvist til afdelingen. Klinikken behandler patienter, der har været udsat for en langvarig, arbejdsrelateret stressbelastning. Og erfaringerne fra de sidste to år viser, at det kan lade sig gøre at helbrede selv alvorlige, langvarige stressbelastninger med velafprøvede metoder.

Stress er en tilstand

Stress er ikke en diagnose i lægelig forstand – og ifølge Nanna Eller, overlæge og leder af Stressreduktionsklinikken, findes der ikke noget entydigt mål for stress. Derfor er det, som hun siger ’et lidt uldent’ område. Stress er en tilstand i kroppen, som opstår efter lang tids belastning med fx høje krav og masser af opgaver. Typisk udvikler man både psykiske symptomer som søvnproblemer, irritabilitet, tristhed og problemer med koncentration og hukommelse – og fysiske tegn som hjertebanken, uro i kroppen eller ondt i maven.

 Behandling med mindfulness

De patienter, som bliver henvist til klinikken, har typisk haft symptomerne i mange måneder og er relativt hårdt belastede. Læger og psykologer vurderer deres tilstand gennem samtaler om, hvilke belastninger, patienten har oplevet på arbejdet og privat. Desuden bliver der taget blodprøver for at sikre, at symptomerne ikke stammer fra fx en stofskiftesygdom.

Hovedparten af patienterne får tilbudt et evidensbaseret, stressreducerende træningsforløb over 9 uger (MBSR forløb), hvor de i et gruppeforløb arbejder med opmærksomhedstræning og øget kropsbevidsthed samt træner nye færdigheder, som kan hjælpe dem til at håndtere stress bedre i fremtiden. Forløbet har vist gode resultater, der er bekræftet ved både før/efter behandling og ved 3 måneders og 1 års follow-up.

Stress er en tilstand i kroppen, som opstår efter lang tids belastning med fx høje krav og masser af opgaver

Hvordan kan stress måles?

En stor udfordring er, hvordan man måler forekomsten og niveauet af stress. Én fremgangsmåde er at bede den enkelte om selv at angive, hvor stresset han eller hun føler sig, fx ved at afkrydse symptomer og graden af dem. Forskningsmæssigt arbejdes der også med en række forskellige metoder til at måle stress fysiologisk, fx ved at måle niveauet af det såkaldte ’stresshormon’, kortisol. En tredje metode er at bestemme stressniveauet ved at måle patientens smertefølsomhed et bestemt sted på brystet. Og en helt fjerde tilgang handler om at måle stressens effekt på længden af de såkaldte telomerer, der sidder i enden af vores kromosomer og viser kroppens biologiske aldring.

Selvom stress ikke er en egentlig diagnose, ser det ud til, at stressbehandling nu for alvor er på vej ind på hospitalerne. Region Hovedstaden har fra 2018 valgt at sætte Stressreduktionsklinikken på Bispebjerg Hospital på budgettet. Håbet er, at Stressreduktionsklinikken fremover vil blive et permanent tilbud til regionens borgere.

Selvom stress ikke er en egentlig diagnose, ser det ud til, at stressbehandling nu for alvor er på vej ind på hospitalerne

Tilbage til temaforside