TEMA Knasende skulder
Professor Michael Krogsgaard og idrætsfysioterapeut Rikke Høffner i gang med at undersøge musklernes betydning for knasende skulder ved hjælp af elektroder.

Vores muskler holder skuldrene på plads

Musklerne spiller en vigtig rolle for, om vores skuldre fungerer som de skal. Et internationalt forskningsprojekt skal kaste nyt lys over skuldermusklernes funktion – og hvordan de bedst kan trænes.

Musklerne er vigtige for, at vores skuldre fungerer som de skal. Skulderbladene er nemlig helt styret af muskler, der sørger for at holde dem på plads og styre bevægelserne. Derfor har man på Idrætskirurgisk Enhed på Bispebjerg Hospital en teori om, at musklerne måske spiller en vigtig rolle for sygdommen ’knasende skulder’ – ligesom for andre skulderproblemer.

Den teori skal nu undersøges i et forskningsprojekt, hvor professor og overlæge Michael Krogsgaard fra Idrætskirurgisk Enhed har etableret et samarbejde med en førende international ekspert i at undersøge og træne skulderens muskler, fysioterapeut og professor Ann Cools fra Belgien.

En unik mulighed

Mange patienter med den sjældne sygdom knasende skulder er samlet fra hele Danmark til undersøgelse og behandling på Bispebjerg Hospital.

– Det giver en unik mulighed for at bedrive forskning, som mangler internationalt, og gode vilkår for at undersøge, hvilken betydning musklerne har for knasende skulder, siger Michael Krogsgaard.

Når vi ser så mange patienter med denne sjældne sygdom, giver det en unik mulighed for at bedrive forskning, som mangler internationalt

Forskerne skal undersøge musklernes betydning ift. knasende skulder. Det sker bl.a. ved at måle, hvordan musklerne ’fyrer’ når patienten bevæger skulderen – sker det fx for sent eller for tidligt i bevægelsen? Dette kan måles ved hjælp af elektroder – en metode, som anvendes ved andre projekter i Idrætskirurgisk Enhed og som Ann Cools har været med til at forfine i relation til skuldermusklerne.

Hun har også har en mangeårig ekspertise, når det gælder at udvikle målrettede træningsprogrammer til at styrke og stabilisere musklerne omkring skulderbladene. Det er målet, at fysioterapeuterne på Bispebjerg Hospital i samarbejde med Ann Cools og lægerne i Idrætskirurgisk Enhed skal forbedre træningsprogrammerne for patienterne med knasende skulderblad på baggrund af resultaterne af forskningsprojektet.

Overføres til andre

Forhåbningen er, at forskningsprojektet kan give lægerne ny indsigt i, hvordan musklerne omkring skulderbladene fungerer og hvordan de bedst kan trænes, så de fungerer optimalt. Viden, der kan overføres til patienter med andre typer af skulder-problemer. Ifølge professor Ann Cools er ’knasende skuldre’ den værste dysfunktion i skuldrene, der findes. Derfor vil viden om, hvad der kan hjælpe disse patienter, med stor sandsynlighed kunne overføres til patienter med andre typer af skulderproblemer.

Belgiske Ann Cools er tilknyttet Idrætskirurgisk Enhed på deltid – og det er planen, at forskerne på længere sigt også vil gå i gang med en række projekter, der skal hjælpe patienter med andre typer af skulder-problemer. Med det formål at finde frem til virkningsfulde træningsformer både før og efter operation.

Tilbage til temaforside