Portræt
Fra venstre: Psykologerne Tine Norup og Maja Schondel fra Stressreduktionsklinikken på Bispebjerg Hospital.

Bare vi kunne sætte ind noget tidligere!

Psykologerne Maja Schondel og Tine Norup er drevet af et ønske om at sætte tidligt ind mod stress.

Maja Schondel og Tine Norup er de to psykologer, som står for Stressreduktionsklinikkens behandling af patienter med langvarig arbejdsrelateret stress, dels gennem individuelle samtaler, dels gennem det ni-ugers MBSR forløb.

Forebygge tidligt

De har begge tidligere arbejdet i psykiatrien, hvor de mødte patienter, der på grund af stressbelastning var endt med en alvorlig depressions- eller angst-diagnose. Og begge opfatter de arbejdet i klinikken som en mulighed for at sætte ind tidligere og behandle, før stressbelastningen fører til en psykiatrisk diagnose.

-Mange af de patienter, jeg mødte i psykiatrien, havde en stress-historie bag sig. Så min tanke har været: Tænk, hvis jeg kunne være med til at forebygge, at patienternes stressbelastning udviklede sig til en svær angst eller depressionstilstand! understreger Maja Schondel.

Et broget marked

For begge psykologer er det afgørende, at Stressreduktionsklinikkens tilbud er gennemsigtigt og gennemprøvet og at der er evidens for effekterne. Tine Norup ser et ’broget’ marked af stressbehandlinger:

– Gennem samtaler med patienterne får vi indblik i alle mulige forskellige forløb, som folk har været igennem. Det er meget blandet- nogen gange er der tale om forløb, som gennemføres af personer uden faglig baggrund. Der er et stort behov for større gennemsigtighed og for at stille krav: Hvem varetager hvilke forløb? Hvad er indhold og målgruppe – og hvilken dokumentation er der for, at det virker? spørger hun.

Stressreduktionsklinikkens tilbud skal være gennemsigtigt og gennemprøvet, og der skal være evidens for effekterne

Stress målt ved ældning

Maja Schondel er særlig optaget af den fysiologiske side af stress og håber at få midler til at gennemføre et forskningsprojekt, som skal undersøge ’ældningseffekten’ af stressbelastning. Det skal ske gennem at undersøge biomarkører i form af de såkaldte telomerer, der sidder i enden af kromosomerne og kan betragtes som udtryk for en persons biologiske alder.

-Vi skal tage det fysiske slid alvorligt, som følger med den psykiske stressbelastning. Idéen med forskningsprojektet er at undersøge bestemte biomarkører hos patienterne både før og efter det 9-ugers behandlingsforløb.  Det skal vise, om mindfulness meditation kan være med til at reducere ældningseffekten af stress, sådan som anden forskning har vist, fortæller hun.

Et samfundsproblem

Tine Norup understreger, at en værdi ved Stressreduktionsklinikkens tilbud er, at det foregår i en gruppe – det er et modsvar på den individualisering og tabuisering, der præger vores forståelse af stress, mener hun. Hun er meget optaget af de organisatoriske og samfundsmæssige sider af stress og peger på, at det er vigtigt at være opmærksom på det liv, der udfolder sig på arbejdspladserne og i samfundet – og den betydning, det har for forekomsten af stress:

-Det er en indbygget frustration i vores arbejde, at vi kan hjælpe ved at sætte den enkelte i stand til at mestre situationen – men hvad er det værd, hvis vi sender dem tilbage til en organisation og ledelse, der fortsat belaster dem? Jeg ville ønske, at vi højere grad fik mulighed for at arbejde med tidlige indsatser på arbejdspladserne, slutter hun.

Det er en værdi ved tilbuddet, at det foregår i en gruppe – det er et modsvar på den individualisering og tabuisering, der præger den gængse forståelse af stress

Tilbage til temaforside