Portræt
Overlæge Helle Holst arbejder for, at danske lægers viden om medicins virkninger på børn bliver løftet betragteligt.

Børn er ikke små voksne

Helt op til 50 pct. af den medicin, der i dag bruges til børn, er voksenmedicin, som ikke er testet og godkendt til børn.

Danmark halter bagud når det gælder viden om, hvordan medicin virker på børn. Det arbejder overlæge Helle Holst for at lave om på – i tæt samarbejde med børnelæger i hele landet

Helt op til 50 pct. af den medicin, der i dag bruges til børn, er voksenmedicin, som ikke er testet og godkendt til børn. Men børn er ikke bare små voksne – derfor er der brug for særlig viden om medicin til børn.

Feltet skal løftes

Overlæge Helle Holst, Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, har sammen med en række børnelæger påtaget sig en stor opgave: Sammen vil de sørge for, at danske lægers viden om medicins virkninger på børn – og dermed sikkerheden fx ift. dosis og bivirkninger – bliver løftet betragteligt. Danmark halter nemlig bagefter på dette felt. Hvis det står til Helle Holst, skal feltet derfor løftes bl.a. gennem at etablere et særligt center med ekspertise i medicin til børn, som skal forske i virkninger og bivirkninger af de lægemidler, der benyttes til dagligt i klinikken.

De seneste år har overlægen været med til at sætte temaet om medicin til børn på dagsordenen. Bl.a. har hun været primus motor på en række forskningsprojekter, der undersøger de lægemidler, der gives til for tidligt fødte børn på neo-natalafdelingen, medicin til overvægtige børn og brugen af lægemidler med stoffet melatonin til børn med søvnforstyrrelser.

Der er behov et for særligt center med ekspertise i medicin til børn

Særlige risici for børn

Interessen for dette særlige hjørne af farmakologien fik Helle Holst tidligt i sin karriere, hvor hun mødte en del børnelæger, som var dybt frustrerede over, at der mangler retningslinjer for medicin til børn. Desuden har overlægen taget en international masteruddannelse i pædiatrisk farmakologi – et uddannelsesforløb, som bragte hende i kontakt med førende internationale forskere (og praktikere) på feltet og åbnede hendes øjne for, at der i det danske sundhedsvæsen mangler opmærksomhed på de særlige risici ved at udskrive medicin til børn.

– Det kan have alvorlige konsekvenser, at dette felt er så nedprioriteret. Især fordi nogle typer af medicin gives til børn gennem mange år. Børn er ikke bare små voksne, de vokser og modnes – derfor er der tale om nogle helt andre risici, fastslår overlægen.

 Nedsætter risikoen

Helle Holst og hendes medarbejdere har sammen med en række børnelæger udpeget af det sundhedsfaglige råd i pædiatri og neonatalogi udarbejdet en rekommendationsbog for brug af medicin til børn på børneafdelingerne i Region Hovedstaden. Bogen er også blevet anvendt til inspiration i både Århus og Odense. Desuden underviser de børnelæger på hospitalerne og har et tæt samarbejde om at øge kendskabet til lægemidler til børn.

– Målet er at få reduceret antallet af forskellige lægemidler, der benyttes til de mest almindelige børnesygdomme. Forskning har vist at det øger lægers viden om mulige bivirkninger på børn – og dermed nedsætter risikoen for medicineringsfejl, slutter overlægen.

Vi underviser børnelæger på hospitalerne og har et tæt samarbejde om at øge kendskabet til lægemidler til børn.

Tilbage til temaforside