Portræt
Overlæge Tove Agner er internationalt kendt for sin forskning i og behandling af håndeksem.

Jeg kan vældig godt lide detektivarbejde

Håndeksem skyldes ikke altid allergi. De senere år er også andre påvirkninger, bl.a. i arbejdsmiljøet, herunder vådt arbejde, kommet mere i fokus – blandt andet takket være Tove Agner.

Overlæge Tove Agner, Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, er internationalt kendt for sin forskning i og behandling af håndeksem. Samtidig fungerer hun som klinisk professor ved Københavns Universitet og er en af de fremmeste eksperter, vi har her i landet, når det kommer til diagnostik og behandling af eksem på hænderne.

Detektivarbejde

Det hele startede med en interesse for hudsygdomme, som Tove Agner især blev tiltrukket af på grund af det visuelle:

– Dermatologi er et spændende visuelt fag. Hudsygdomme er umiddelbart synlige. Først undersøger man det, man kan se – og så kommer detektivarbejdet, hvor man forsøger at finde årsagerne. Det detektivarbejde kan jeg vældig godt lide, siger hun.

Huden – et vigtigt organ

Ifølge Tove Agner bliver håndeksem ikke betragtet som særlig ’sexet’ hverken blandt læger eller i den almindelige befolkning. Men det er en meget udbredt sygdom – ca. hver tiende dansker oplever at få håndeksem i løbet af et år. Det er en dyr sygdom for samfundet – og for den enkelte kan det være meget generende i dagligdagen og påvirke livskvaliteten:

– Huden er et vigtigt organ, som vi skal passe på. Mange tænker ikke over det, men huden udgør jo barrieren mellem vores krop og den ydre verden. Og det kan være vældig generende for den enkelte, når hudbarrieren bliver brudt som ved håndeksem. Ligesom bakterier nemmere kan komme ind i kroppen, understreger overlægen.

Huden er et vigtigt organ, som vi skal passe på

Arbejdsmiljø i fokus

I de år, hvor Tove Agner har beskæftiget sig med dette felt, har hun været med til at skubbe til en udvikling, hvor arbejdsmiljøets betydning for håndeksem er kommet mere i fokus. Det sker bl.a. gennem et mangeårigt samarbejde med Niels Erik Ebbehøj, overlæge ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som har resulteret i mere viden om arbejdsbetinget håndeksem.

Blandt andet har forskerne udviklet en job-eksponeringsmatrice, der viser, i hvor høj grad folk i forskellige jobfunktioner er udsat for ’vådt arbejde’, som giver risiko for at udvikle håndeksem. Ligesom de har udviklet en række nye metoder til at forebygge, at folk med ’vådt arbejde’, udvikler håndeksem.

Forebygge i tide

I årene der kommer, vil Tove Agner arbejde for at producere ny viden, der kan omsættes i lovgivning. Hun peger på behovet for fx at regulere, hvor længe af gangen, en medarbejder må være udsat for ’vådt arbejde’. Ligesom hun fortsat vil trække i retning af, at der også internationalt kommer et større fokus på, at håndeksem ikke kun skyldes allergi, men at der er mange faktorer, som spiller ind:

– Vi skal se på både eksponeringen for allergener og vådt arbejde og på de genetiske faktorer. Det vigtigste er at forebygge og behandle håndeksem i tide, for når det først er blevet kronisk, er det svært at få bugt med, slutter overlægen.

Det vigtigste er at forebygge og behandle håndeksem i tide, for når det først er blevet kronisk, er det svært at få bugt med

Tilbage til temaforside