Portræt
Forskningschef Lars Erik Kristensen, Parker Instituttet.

Vi læger kan ikke arbejde hårdere – men vi kan arbejde smartere!

For forskningschef Lars Erik Kristensens er værdibaseret sundhed på én gang løsningen for en presset sundhedssektor – og vejen til mere tilfredse patienter.

Forskningschef Lars Erik Kristensen, Parker Instituttet, er oprindelig uddannet speciallæge i gigtsygdomme. I dag bruger han i stedet sin tid på at forske i og udvikle metoder til værdibaseret sundhed – dvs. hvordan behandlingen i højere grad kan indrettes, så den giver værdi for patienterne.

Effektiv behandling – på papiret

Interessen for værdibaseret sundhed udspringer af Lars Erik Kristensens egne oplevelser som læge med speciale i gigtsygdomme. Som speciallæge arbejdede han bl.a. på Karolinska Sygehuset i Stockholm og Lunds Universitetssygehus med de nye biologiske lægemidler, der er meget effektive ift. at bekæmpe betændelsestilstande i leddene hos gigtpatienter. Men i mødet med patienterne fik han en anden historie:

– Vi brugte de her lægemidler, der har revolutioneret gigt-behandlingen og virker meget effektivt inflammatorisk set. Alligevel var der en del patienter, som ikke følte sig velbehandlede, selvom de var det medicinsk set. De klagede stadig over træthed og smerter, fortæller forskningschefen.

Hvad giver værdi for patienter?

Lars Erik Kristensen blev opmærksom på, hvad han kalder et ’mismatch’ mellem den medicinske vurdering af en sygdom eller behandling – og patienternes egen vurdering.  Han satte sig for at komme på sporet af de faktorer, der former patienternes oplevelse af værdi. I 2014 blev han ansat på Parker Instituttet og begyndte at interessere sig mere systematisk for, hvad der skal til for at en behandling giver værdi for patienterne.

En del patienter følte sig ikke velbehandlede, selvom de var det medicinsk set

Positive effekter

Over årene har han sammen med sine kolleger udviklet en forskningsindsats i værdibaseret sundhed, der gennem aktionsforskning afprøver nye veje til at arbejde stringent og systematisk med værdibaseret sundhed og dokumentere effekten. Det handler i høj grad om at ændre den måde, sundhedspersonalet møder patienterne på. Ifølge forskningslederen kan læger, sygeplejersker og andre, der afprøver den nye tilgang på egen krop, mærke, at det giver mening – og at der er en hel række afledte positive effekter af at sætte patientværdien i centrum.

Rettesnor i prioritering

Værdibaseret sundhed er ’det nye sort’, som politikere og ledere taler meget om for tiden. Men ifølge Lars Erik Kristensen mangler der i høj grad viden om, hvordan det kan gribes an. Det er her, hans forskning har sin berettigelse.

Forskningslederen tror på, at en værdibaseret styring af sundhedssektoren er svaret på ressourceknaphed og prioriteringsudfordringer. Mere viden om, hvad der giver værdi for patienterne, kan nemlig bruges som rettesnor, når fremtidens sundhedsvæsen skal indrettes – og ikke mindst, når behandlingsindsatsen skal prioriteres:

– Med det pres, vi oplever på sundhedsvæsenet i dag, er vi tvunget til at gennemføre denne her transformation. Som læger kan vi ikke arbejde hårdere, men vi kan arbejde smartere. Den værdibaserede tilgang er kærkommen, fordi den åbner op for prioriteringsdebatten, slutter han.

Med det pres, vi oplever på sundhedsvæsenet i dag, er vi tvunget til at gennemføre denne her transformation

Tilbage til temaforside