Tal og fakta

Fællesmedicinsk Ambulatorium satser på værdibaseret styring

Målet er at skabe større værdi for patienterne ved at sætte fokus på deres samlede sundhedsproblem.

  • Et nyetableret Fælles Medicinsk Ambulatorium på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (fysisk placeret på Frederiksberg matrikel) skal være spydspids i udvikling af værdibaseret styring. Etableret oktober 2018.
  • Det Fællesmedicinske Ambulatorium har netop modtaget 1,8 mio. kr. fra Region Hovedstadens puljemidler til forandringskapacitet og udvikling af værdibaseret styring.
  • Ambulatoriet behandler patienter med komplekse sygdomme, der kræver samarbejde på tværs mellem hospitalets afdelinger og mellem kommune, praktiserende læger og hospitalet.
  • De to patientgrupper, ambulatoriet i første omgang skal tage sig af, er: 1. Patienter med åndenød, der kræver, at læger fra flere forskellige specialer (fx hjerte- og lunge-) samarbejder om at udrede dem og 2. Ældre medicinske patienter med multisygdom med to eller flere samtidige kroniske sygdomme, hvor der er brug for et samarbejde mellem bl.a. geriatrien og en række andre specialer.
  • Målet er at skabe større værdi for patienterne ved at sætte fokus på deres samlede sundhedsproblem og sikre et entydigt ansvar for behandlingen og koordinering på tværs af de relevante specialer. Patienterne skal inddrages i deres behandlingsforløb, så der bliver tale om skræddersyede forløb med udgangspunkt i den enkelte patients behov og ønsker.

Der bliver arbejdet med værdibaseret sundhed på anden vis, andre steder på hospitalet, blandt andet TværSam projektet i Endokrinologisk Afdeling I.

Tilbage til temaforside