Tal og fakta

Hvad er årsag til håndeksem?

Patienter tror ofte, at allergi er årsagen til deres eksem, men det er det faktisk kun hos ca. en femtedel.

  • Ifølge overlæge Tove Agner forventer patienter ofte at finde en allergi som årsag til deres eksem, men faktisk findes det kun hos ca. 1/5. Resten skyldes irritative påvirkninger.
  • Der findes mere end 3000 konkrete stoffer, som vi ved kan give allergi i form af eksem ved kontakt med huden. Det gælder fx stoffer som nikkel, chrom, gummitilsætnigsstoffer, epoxy og parfume og konserveringsmidler.
  • Danmark har været foregangsland ift. at få reguleret stoffer, som kan give allergisk håndeksem. For eksempel har vi indført regler om, at der ikke må være nikkel i smykker, briller og andre genstande, som bæres tæt på huden. Det har givet et fald i forekomsten af nikkelallergi.
  • Chrom allergi var særligt udbredt hos murere og andre, der er i kontakt med cement som indeholder såkaldt hexavelent chrom. Nu er chrom-indholdet i cement ændret, så der ikke længere er allergi-risiko.
  • Stoffet epoxy, som bl.a. anvendes i vindmølleindustrien, kan også fremkalde eksem ved kontakt med huden. Her sørger regulering for, at man skal have en særlig uddannelse for at arbejde med epoxy.
  • Indhold af stoffer i forbrugerprodukter – for eksempel parfume og konserveringsmidler, der kan medføre eksem, reguleres gennem EU-lovgivning.
Tilbage til temaforside