Tal og fakta

Om BREATHE projektet

BREATHE har et budget på i alt 52 mio kr. og målet er at inkludere i alt 1164 personer i Danmark og 774 i Sverige.

 • BREATHE står for Biomarker Research and E-health Advancements To Help Everyone.
 • Projektets overordnede ledelse varetages af overlæge, professor, Vibeke Backer og projektchef Thomas Veje Flintegaard, mens assisterende professor, Celeste Porsbjerg, er øverste ansvarlig for de forskningsaktiviteter, som foregår på BBH. Alle er fra Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
 • De øvrige parter i projektet er Næstved Sygehus samt Skåne Universitetshospital, Lunds Universitet, Københavns Universitet og BGI Europe A/S.
 • Forskningsprojektet løber frem til september 2019 og de første resultater ventes offentliggjort efteråret 2018
 • BREATHE har et budget på i alt 52 mio kr. De 26 mio er modtaget fra EUs regionale udviklingsfond, Interreg ÖKS. Derudover har projektet indtil videre modtaget støtte fra to af verdens største medicinalvirksomheder, TEVA og AstraZeneca og flere firmaer forventes indgå i projektet.
 • Målet er at inkludere i alt 1164 personer i Danmark (heraf 60 raske forsøgspersoner) og 774 i Sverige (heraf 80 raske forsøgspersoner).
 • Deltagerne til forskningsprojektet findes bl.a. ved at tilbyde alle patienter med KOL eller astma, der ny-henvises til lungemedicinsk ambulatorium, at deltage i forskningsprojektet
 • Deltagerne skal gennemgå en almindelig patient-undersøgelse, med nogle få ekstra elementer. Ud over at besvare spørgeskemaer skal de bl.a. have målt deres lungefunktion, foretaget allergitest, taget blodprøver samt prøver af ophost fra lungerne.
 • Al information og biomateriale fra projektet vil indgå i en database og en biobank og skal bruges i en række undersøgelser af, hvordan vi bedre kan forudsige hvilke behandlinger, der passer bedst til hvilke patienter.
 • Der er p.t. planlagt 12 underprojekter i BREATHE som spænder fra elektronisk monitorering af symptomer (E-Health) til analyse af cellulære signaleringsveje og bakteriesammensætning i luftvejene.
 • Læs mere om BREATHE projektet på BREATHEnordic.com
Tilbage til temaforside