Tal og fakta

Om fibromyalgi

Man regner med, at ca. 2 % af befolkningen lider af fibromyalgi, og langt de fleste er kvinder.

  • Fibromyalgi er en smertetilstand, hvor den formodede årsag er funktionsforstyrrelser i de smertesignalerende dele af centralnervesystemet.
  • Ved fibromyalgi kan der ikke påvises forandringer i muskler eller led. Alle undersøgelser af disse væv, inkl. blodprøver, scanninger og lignende, er derfor normale.
  • Klinisk er fibromyalgi karakteriseret af generaliserede smerter i bevægeapparatet og diffus berøringsoverfølsomhed/trygømhed, og er ofte ledsaget af søvnforstyrrelser, træthed og hukommelses-koncentrations besvær.
  • Man regner med, at ca. 2 % af befolkningen lider af fibromyalgi.
  • Fibromyalgi er hyppigst hos kvinder. På bagrund af studier angives fordelingen mænd: kvinder til at være 1:9, men sygdommen er formentlig underdiagnosticeret hos mænd.
  • Fibromyalgi medfører ofte en betydelig nedsættelse af funktionsevnen i dagligdags aktivitet.
  • Fibromyalgi medfører ofte nedsat arbejdsevne, og kun 20 % af patienter undersøgt i hospitalsregi er i arbejde eller under uddannelse.
  • Fibromyalgi kan ikke helbredes, og behandlingen er som ved andre kroniske smertetilstande målrettet at bedre funktionen og smertemestring i det daglige.
  • Smerterne ved fibromyalgi kan ikke behandles med almindelig smertestillende medicin. På linje med nervesmertetilstande anbefales derfor behandling med antidepressiv- og epilepsimedicin.
  • De hårdest ramte fibromyalgipatienter har behov for en specialiseret, tværfaglig behandlingsindsats.
Tilbage til temaforside