Tal og fakta

Om forskning i børn og medicin i Klinisk Farmakologisk Afdeling

I samarbejde med børnelæger arbejder forskerne på en rekommendationsbog til læger på sygehusafdelingerne.

Overlæge Helle Holst står i spidsen for en forskergruppe på i alt 6 personer, der forsker i brugen af lægemidler til børn og kortlægger de mulige risici. I samarbejde med børnelæger udarbejder gruppen en rekommendationsbog til læger på sygehusafdelingerne.

Her er eksempler på nogle aktuelle forskningsprojekter:

  • Undersøgelse på neonatalafdelingen af lægemidler til for tidligt fødte med særligt fokus på tilsætningsstoffer som alkohol og parabener og langtidsvirkninger ved paracetamol
  • Undersøgelser af prednisolon til børn med astmatisk bronkitis
  • Undersøgelse af lægemidler til overvægtige børn – med særligt fokus på overvægtens betydning for den måde, medicinen omsættes på i kroppen – og dermed dosseringen
  • Undersøgelse af brugen af melatonin til børn. Igennem de seneste år er brug af melatonin mod søvnbesvær til børn i aldersgruppen 1-17 år steget med næsten 100 %. Imidlertid foreligger kun meget lidt evidens omkring behandling med melatonin. Forskningsprojektet skal afdække, hvilke patient grupper der vil have gavn af behandling og i hvilke doser samt langtidsbivirkninger.

 

Fakta om børn og lægemidler

  • Halvdelen af de lægemidler, der i dag anvendes til børn på de danske sygehuse, er ikke afprøvet på eller godkendt til børn.
  • For spædbørn på neonatalafdelinger gælder det, at 90 % af de lægemidler, de behandles med, ikke er godkendt til denne aldersgruppe. Halvdelen af de spædbørn, der er indlagt på neonatalafdelingen, får mere end fem forskellige lægemidler på én gang.

 

Nationale rådgivningscentre om medicin til børn

Der findes nationale rådgivningscentre om medicin til børn i en række lande. Her er links til nogle af dem:

Norge: www.legemidlertilbarn.no/Sider/default.aspx

Sverige: www.eped.se og

England: www.bnfc.org

Holland: www.kinderformularium.nl

Tilbage til temaforside