TEMA Graviditet og brok

Om forskning i brok

Abdominalcenter K har gang i en række andre forskningsprojekter om brok.

  • Afdelingen udgør Region Hovedstadens center for behandlingen af patienter med såkaldt gigant- brok, som er et stort brok i bugvæggen. Afdelingen gennemfører forskning ved hjælp af lodtrækningsforsøg med patienter med gigantbrok. Formålet er at udviklet accelereret forløb efter operationen, således at patienten hurtigt kan genoptage sine daglige aktiviteter og tidligt kan udskrives.

 

  • Desuden laves forskning, der skal afklare de biologiske forudsætninger for udviklingen af bugvægshernie. I blod fra patienter undersøges biologiske markører for opbygning og nedbrydning af bindevæv. Ændringer af disse markører kan være en af forklaringerne på, at der opstår brok. Forskningen kan åbne mulighed for at udvikle lægemidler til forebyggelse af broksygdommen.

 

  • Betydningen af patienters fedtfordeling for resultatet af operation for brok vurderes baseret på CT-skanninger taget før operation. Patienter med ens BMI (Body Mass Index), kan have en forskellig fedtfordeling, og det kan have betydning for resultatet af operationen og udviklingen af eventuelle komplikationer bagefter. Viden om, hvilken betydning fedtfordelingen har, kan føre til en mere præcis udvælgelse af, hvilke patienter, der skal tabe sig, før de kan opereres for brok.

 

  • Afdelingen laver epidemiologiske studier ved at trække på en række databaser (blandt andet Landspatientregistret, Dansk Herniedatabase, Karbasen og Fødselsregistret). Formålet er vurdere forekomsten af bugvægsbrok i sammenhæng med andre lidelser. Disse studier kan være medvirkende til at identificere patienter, som er særligt disponerede til at få brok eller tilbagefald af brok efter kirurgisk behandling, således at man kan tilbyde en særlig forebyggelse af sygdommen.

 

  • Afdelingen deltager aktuelt i multicenterundersøgelser om behandlingen af arbrok, hvor man afprøver forskellige nye typer af kunstofnet (mesher) i operationen af brokket. Blandt andet testes langsomt nedbrydelige mesh-produkter. De medvirkende patienter i disse undersøgelser følges flere år efter operationen for at holde øje med, at brokket ikke gendannes.
Tilbage til temaforside