TEMA Knasende skulder

Om Idrætskirurgisk Enhed

Enheden har 10.000 ambulante besøg om året. en række højt specialiserede funktioner og er den afdeling i Danmark, der laver flest korsbåndsrekonstruktioner.

  • Idrætskirurgisk Enhed hører under Ortopædkirurgisk Afdeling på Bispebjerg Hospital
  • Enhedens opgave er at diagnosticere og behandle patienter med ortopædkirurgiske lidelser, som opstår ved idrætsudøvelse, samt lidelser, der kan behandles med kikkertkirurgi (artroskopi). Afdelingen udfører både klinisk og epidemologisk forskning i disse sygdomme og udbreder kendskabet til lidelserne og deres behandling via undervisning, artikler og andre medier.
  • Enhedens medarbejdere består af 11 læger: 1 professor, 6 overlæger, 3 afdelingslæger og 1 kursist. Der er 8 lægesekretærer, 6 ambulatoriesygeplejersker og 4 fysioterapeuter tilknyttet.
  • Enheden har 10.000 ambulante besøg om året, henvist fra egen læge, idrætsklinikken, andre hospitaler, skadestuen mv. Der opereres ca. 3.000 patienter/år, og enheden er den afdeling, der laver flest korsbåndsrekonstruktioner i Danmark.
  • Idrætskirurgisk Enhed har en række højt specialiserede funktioner: Rekonstruktion af korsbånd hos børn, behandling af bruskskader hos børn, transplantation af menisk, uddybning af føringsfuren på lårbenet hos patienter med ledskred af knæskallen (trochleaplastik), behandling af bruskdefekter i knæet hos voksne og udredning og behandling af knasende skulderblad (scapula crepitans). Desuden udføres almindelige operationer i knæ, skulder, hofteled, ankel mv.
  • Enheden har en del patienter til second opinion og indgår i et tæt samarbejde med idrætsklinikken, med fysioterapien, med radiologisk afdeling og med smerteklinikken.

 

Enheden udfører forskningsprojekter inden for mange områder, bl.a.:

  • Fibersprængning: Kortlægning af muskel-seneovergangen i hasemusklerne, hvor fibersprængning typisk sker, af de ændringer, der sker ved forebyggende træning med henblik på at forbedre behandling og forebyggelse.
  • Kan knæets menisker og korsbånd regenerere? Med kulstof-14 metoden undersøges, i hvilket omfang evnen til af danne nyt væv og reparere er til stede – eller om vi skal passe på det væv, vi en gang har fået.
  • Hvorfor opstår frossen skulder? Frossen skulder er en af de mest smertefulde lidelser, men man ved ikke, hvorfor lidelsen opstår. Det forsøger forskerne på Idrætskirurgisk Enhed at finde frem til.
Tilbage til temaforside