Tal og fakta

Om Stressreduktionsklinikken og stressbehandling

Ca. 80 %, af de patienter som viderehenvises til klinikken, er kvinder – og mange er ansat i den offentlige sektor som fx HK’er, sygeplejerske, lærer eller pædagoger.

  • Stressreduktionsklinikken er tilknyttet Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital og behandler patienter med arbejdsrelateret stress. Klinikkens medarbejdere består af et tværfagligt team af læger, psykologer, sekretærer og forskere. Arbejdsmedicinske læger tager sig af den arbejdsmedicinske udredning, mens klinikkens psykologer tager sig af behandlingen.
  • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling får henvist ca. 300 patienter om året. Patienterne har typisk en ret tung belastning og er ikke repræsentative for patienter med stress generelt. Hovedparten (ca. 80 %), af de patienter som viderehenvises til Stressreduktionsklinikken, er kvinder – og mange er ansat i den offentlige sektor som fx HK’er, sygeplejerske, lærer eller pædagoger.
  • Medarbejdere fra private virksomheder, som bliver ramt af stress, opsøger oftere private stressbehandlingstilbud som fx Falck Healthcare.
  • Årligt gennemgår cirka 140 af patienterne det forskningsbaserede Mindfulness-baseret Stress Reduktionsforløb (MBSR) over ni uger.
  • MBSR forløbet er udviklet i USA. Det er et videnskabeligt dokumenteret program, der gennem intensiv træning i mindfulness har vist sig at have en god effekt ift. at mindske symptomer på stress, angst og depression og forbedre helbred og livskvalitet.
  • Resten af patienterne er en blandet gruppe: nogle har ikke behandlingsbehov, andre bliver foreslået henvist til anden behandling, fx hvis de lider af posttraumatisk stress, depression eller angstlidelser.
  • Klinikken udfører også forskningsprojekter, aktuelt bl.a. et samarbejdsprojekt med Rigshospitalet, hvor indlagte psykiatriske patienter med depression sammenlignes med patienter med arbejdsrelateret stress, hvad angår produktion af ’stresshormonet’ kortisol. Formålet er at undersøge, om der er en fysiologisk forskel på de to grupper af patienter.

 

Læs mere om Stressreduktionsklinikken på Bispebjerg Hospitals hjemmeside.

 

Tal og fakta om stress

Der findes ikke nogen præcis og sikker opgørelse over, hvor mange danskere, der lider af stress. Ifølge Stressforeningen ser tallene således ud:

  • Hver dag er 35.000 danskere sygemeldte pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer.
  • 430.000 danskere, svarende til 10-12 %, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
Tilbage til temaforside