Tal og fakta

Værdibaseret sundhed i praksis

At implementere værdibaseret sundhed på en sygehusafdeling er en kulturforandring, hvor det er afgørende, at ændringerne kommer nedefra.

  • At implementere værdibaseret sundhed på en sygehusafdeling er en kulturforandring. Det er afgørende, at ændringerne kommer nedefra – og det kræver, at alle medarbejdere tager ejerskab til de nye måder at arbejde på og omsætter det i deres egen dagligdag. Derfor er der ofte tale om en lang proces, før den nye tænke- og arbejdsmåde er implementeret.
  • Seniorforsker Tanja Schødt Jørgensen, Parker Instituttet hjælper afdelinger, der vil indføre værdibaseret sundhed i praksis. Ifølge seniorforskeren er det vigtigt at være ydmyg overfor den kliniske hverdag, som medarbejderne arbejder i. Derfor gennemfører hun typisk en række workshops med de enkelte faggrupper, hvor de drøfter den værdibaserede tilgang og hvad den betyder konkret for deres arbejde.
  • Alle faggrupper, der har med patienterne at gøre, dvs. sekretærer, sygeplejersker, læger m.fl. skal gradvis ændre på deres tankegang og måden at møde patienterne på. Det kan ske ved, at de selv får mulighed for at få indflydelse på de nye arbejdsmåder og opleve effekten af dem.
  • Det vigtigste for at det lykkes er ifølge seniorforskeren, at medarbejderne oplever den nye arbejdsmåde som meningsfuld både for dem selv og for patienterne – og at den er nem at omsætte i den kliniske hverdag. Samtidig er det vigtigt, at medarbejderne ikke føler, de må give køb på deres faglighed.
Tilbage til temaforside