TEMA Vægttab og big data
Post.doc. Sofus Christian Larsen skal finde over 500 overvægtige, danske projektdeltagere, som har tabt sig mindst 5 procent

Mange misforståelser om fedme

Sofus Larsen håber, at NoHoW projektet kan kaste nyt lys på, hvordan fedme bedst kan forebygges

Post.doc. Sofus Christian Larsen er ankermanden på den danske del af NoHoW projektet. Det betyder, at han er ansvarlig for at skaffe de 5-600 danske deltagere i projektet og få tilrettelagt de undersøgelser, deltagerne skal igennem med vejning, blodprøver m.v.

I øjeblikket samarbejder han bl.a. med foreningen af Kliniske Diætister, projektet AdiCare samt Adipositas Foreningen om at rekruttere deltagere til projektet. Det overordnede kriterie for at være med er, at man skal have opnået et dokumenteret vægttab på mindst 5 procent, og at man før vægttabet var overvægtig (BMI over 25).

Ny viden

Det er også Sofus, der i samarbejde det øvrige forskerteam til sin tid skal behandle de data, der kommer ind fra studiet. Han understreger, at det er relativt nyt at lægge så stor vægt på de psykologiske faktorer, som NoHoW projektet gør – og håber, at det kan give ny viden om, hvordan fedme kan forebygges:

– Jeg er nysgerrig efter, om vi kan finde noget, andre ikke har fået øje på. For mig er det er ikke vigtigt, hvad der viser sig at gøre udslaget. Det interessante er, om vi kan generere noget ny viden, siger han.

Der er en tendens til at lægge skylden for fedme over på den enkelte i stedet for at se det som en sygdom

Fedme er ikke enkelt

Sofus Larsen er uddannet sundhedsfaglig kandidat fra Aarhus Universitet og har dermed en bred, sundhedsvidenskabelig profil. Efter kandidateksamen så han sig om efter en mulighed for at forske og kom i kontakt med professor Berit Heitmann, der blev hans ph.d.-vejleder i projektet GENDINOB (Gene-diet Interactions in Obesity), hvor fokus var på at undersøge, hvordan kost og gener spiller sammen i relation til udvikling af fedme. Fedme er et spændende felt, synes han, fordi det åbenlyst er en sundhedsmæssig udfordring, der også medfører en række følgesygdomme. Men der er også mange misforståelser omkring fedme, mener han:

– Folk tænker, at det er da simpelt. Man bliver for tyk, fordi man spiser for meget og motionerer for lidt. Der er en tendens til at lægge skylden over på den enkelte i stedet for at se det som en sygdom. Men det er ikke så enkelt, faktisk er der mange forskellige faktorer, der spiller ind, bl.a. generne samt psykologiske og sociale faktorer, understreger han.

Relativt billigt

Og det er nogle af disse faktorer, han håber, at NoHoW projektet kan give et klarere billede af. For eksempel ved at undersøge i hvor høj grad, man kan forebygge vægtøgning ved at understøtte deltagernes motivation og forebyggelse af stress. Han ser store muligheder i at understøtte deltagerne i at fastholde det vægttab, de er lykkedes med at opnå ved at bygge på det, der virker for hver enkelt:

– De folk, som vi ønsker at rekruttere, har allerede haft et succesfuldt vægttab, og derfor ved de godt selv, hvad de skal gøre. Vi skal bare understøtte dem i det. Det er det nye i det her projekt. Hvis det virker, og det lykkes at understøtte deltagernes adfærd gennem en app, kan man gøre noget stort relativt billigt, slutter Sofus Larsen.

Hvis det lykkes at understøtte deltagernes adfærd gennem en app, kan man gøre noget stort relativt billigt

Tilbage til temaforside