TEMA Vægttab og big data
Alle deltagere i NoHoW bliver udstyret med et par elektroniske gadgets, nemlig en vægt og et elektronisk armbånd

Tab dig med Big Data: Hold snor i dig selv

NoHoW projektet hjælper deltagerne med at monitorere sig selv og gribe ind, hvis vægten er ved at skride

Deltagerne i projekt NoHoW vil opleve, at en SMS eller mail regelmæssigt fortæller dem, om de er på rette vej i forhold til at fastholde deres vægttab. Og at der blinker et advarselssignal, hvis de er på vej væk fra kursen og fx er begyndt at sove mindre, spise anderledes eller få mindre motion. Ligesom de så vil få forslag til, hvordan de kan modvirke stress og genoprette den psykiske balance.

– På baggrund af det, vi kan måle, den enkelte deltager gør, får han automatiseret feedback og fx forslag til øvelser, der kan hjælpe ham videre. Det kan være mindfulness øvelser, der mindsker stress eller motivation til, hvordan han kan genoptage eller bygge videre på gode vaner, fortæller Berit Heitmann.

Tidlig advarsel

En elektronisk platform kombineret med apps spiller en hovedrolle i projekt NoHoW. Alle deltagere bliver udstyret med et par elektroniske gadgets, nemlig en vægt og et elektronisk armbånd, der bl.a. registrerer hvordan de bevæger sig og hvordan de sover. For hver enkelt deltager udvikles statistiske ligninger, som fortæller, hvis deltagerne afviger fra det mønster, de har erfaringer med virker i forhold til at fastholde deres vægttab. Ligningerne bruges til tidligt – og før deltagerne selv er klar over det –  at advare, om de kan være på vej ud af en ’uheldig’ tangent, så de selv kan rette op på deres adfærd.

 Vidensbaseret

Der ligger en stor udviklingsopgave i at få it-systemet til at fungere efter hensigten. Professor Berit Heitmann fortæller, at NoHoW projektet bygger på en mængde viden on vægtvedligeholdelsesvaner og kulturer bl.a. indsamlet via spørgeskemaundersøgelser gennemført i Danmark, England og Portugal og gennem fokusgruppeinterviews. På baggrund af disse undersøgelser har psykologer udviklet en række ’typiske’ cases, der beskriver de almindeligste former for adfærd og forskellige strategier til at vedligeholde et vægttab på tværs af Europa.

En anden vigtig opgave i projektet er at udvikle den rette brugergrænseflade. I øjeblikket er folkene bag NoHoW fx i gang med at undersøge, om det virker bedst at benytte avatarer (computer-animerede figurer) eller ’rigtige mennesker’, som interviewere og formidlere af information og øvelser til deltagerne. Perspektivet er, at når først de it-baserede redskaber er udviklet og afprøvet, vil det være nemt og billigt at tage dem i brug over hele Europa.

På baggrund af det, vi kan måle, den enkelte deltager gør, får han automatiseret feedback og fx forslag til øvelser, der kan hjælpe ham videre

Tilbage til temaforside