TEMA Værdibaseret sundhed
Til højre: Tanja Schjødt Jørgensen.

Ny tilgang til sundhed skaber resultater

Bruger vi ressourcerne der, hvor de giver størst værdi for patienten?  Det spørgsmål kan vende op og ned på sundhedsvæsenets måde at arbejde på.

Værdibaseret sundhed er på vej ind i sundhedsvæsenet – og seniorforsker Tanja Schjødt Jørgensen er en af dem, der hjælper afdelinger med at indføre den nye tankegang i praksis. Det kan både handle om at udvikle nye måder at tilrettelægge behandlingen på – og om selve samtalen med patienterne.

– Parker modellen, som er den metode, vi har udviklet, går ud på at identificere, hvilke forhold, der reelt har værdi for patienten i forhold til at leve et godt liv med sygdommen – og så efterfølgende omsætte disse i den daglige praksis, fortæller Tanja Schjødt Jørgensen.

Patienten har indflydelse på samtalen

Forskerne fra Parker Instituttet har udviklet et værktøj til at undersøge, hvad der er vigtigt for patienten. Inden konsultationen svarer patienten på fem spørgsmål på en touchskærm, som omhandler emner, der har stor betydning i forhold til at leve med sygdommen som fx træthed, smerter og sociale udfordringer. Svarene lægges ind i den database, lægerne bruger under samtaler med patienten.

– På den måde har patienten indflydelse på, hvad samtalen også skal fokusere på ud over sygdommen, understreger Tanja Schjødt Jørgensen. Denne fremgangsmåde er i øjeblikket i gang med at blive implementeret på Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet, Glostrup. Grundidéen er, at ressourcerne skal bruges der, hvor det giver størst værdi for patienten.

Vi finder de forhold, der reelt har værdi for patienten i forhold til at leve et godt liv med sygdommen

Radikal omlægning

På Frederiksberg Hospital har ambulatoriet der behandler patienter med fibromyalgi, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme Rigshospitalet, opnået gode resultater ved at sætte ressourcerne ind der, hvor de giver størst værdi for patienterne. Det har ført til en radikal omlægning af den måde, ambulatoriet arbejder på.

Siden indsatsen gik i gang i januar 2018, har ambulatoriet udredt ca. 800 patienter for fibromyalgi og målrettet patient-uddannelsen, så den i højere grad matcher den enkelte patients behov. Med det resultat, at ventetiden er reduceret – og at patienterne får hjælp til at leve med deres sygdom langt tidligere end før.

Slut med at være kastebold

Tidligere havde ambulatoriet fire års ventetid på behandling af fibromyalgipatienter, der var udredt andre steder. Her taler vi om en gruppe patienter, der lider af kroniske smerter i hele kroppen og deraf følgende søvnforstyrrelser, træthed, koncentrationsbesvær m.v. Patienter, der ofte oplever at blive kastebold mellem forskellige speciallæger – og som kan være år om at få stillet diagnosen.

Ambulatoriet omlagde arbejdsgangene, så et team af specialuddannede sygeplejersker nu møder patienterne og kan gennemføre ca. 500 forundersøgelser om året og derefter stille diagnosen. Ifølge Kirstine Amris, der er overlæge på Reumatologisk Afdeling og ansvarlig for Fibromyalgienheden, er patienterne meget trygge ved at blive undersøgt af sygeplejersker, der konfererer med læger, før den endelige diagnose stilles.

Målrettet uddannelse

Også hvad angår de uddannelsesforløb, som patienterne får tilbudt, har ambulatoriet omlagt indsatsen. Tidligere gennemgik alle patienter et to-ugers forløb, som skulle hjælpe dem med at leve med deres sygdom. I dag får de i stedet et todages kursus, så snart diagnosen er stillet – og hvis der er behov, får de derefter tilbudt det 2-ugers tværfaglige behandlingsforløb målrettet særligt til deres behov.

Bedre patientværdi

De nye arbejdsgange betyder, at ressourcerne bruges bedre – og det har forbedret værdien for patienterne betragteligt ifølge Kirstine Amris

– I dag får de stillet en hurtig diagnose – det har en kæmpeværdi. Og vi har mulighed for at sætte hurtigt ind med information og uddannelse, der hjælper patienterne med at leve med deres sygdom. Ligesom vi også målretter behandlingsforløbet til de særlige behov, hver enkelt patient har, fortæller overlægen.

Nu får patienterne stillet en hurtig diagnose – det har en kæmpeværdi

Tilbage til temaforside